Aktuālie projekti

Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai

Projekta norise: 01/07/2022 – 15/11/2022

Izglītības attīstības centrs (IAC)  no 2022. gada 1. jūlija līdz 15. novembrim īsteno projektu „Atbalsts pedagogiem jauniebraucēju skolēnu iekļaušanai” (AIC-22-41-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

 Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un saliedētas sabiedrības stiprināšanu izglītības vidē, kurā jauniebraucēju un vietējo skolēnu attiecības tiek veidotas cieņpilni sadarbojoties un jauniebraucējus iekļaujot Latvijas  dzīvē.

Projekta specifiskais mērķis ir sniegt praktisku pedagoģisku atbalstu dažādu mācību priekšmetu skolotājiem un  klašu audzinātājiem Ukrainas civiliedzīvotāju un citu jauniebraucēju skolēnu  iekļaušanai sabiedrībā  un iecietības vērtību praktizēšanai skolas vidē.

Lasīt tālāk

Medijpratības aktivitātes skolotājiem programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”

Projekta norise: 07/06/2022 - 31/10/2022

Media literacy activities for teachers “Responsibility, Cooperation, Solidarity"

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia.

Balstoties uz iepriekšējos gados gūto pieredzi, Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 2022. gada jūnijā  uzsāk īstenot  projektu “Medijpratības aktivitātes  skolotājiem  programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, pilnveidojot pedagogu  prasmes  medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā, veicinot jauniešu medijpratību.

Lasīt tālāk

Kopienas ASS

Projekta norise: 2022. gada janvāris - oktobris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2022. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte”  2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot  izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības  programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”, vienlaicīgi   praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās  vietējās kopienās.

Lasīt tālāk

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)

Projekta norise: 01/01/2022 - 30/09/2022

Projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)” ir jau ceturtais projekts, kurā IAC piedāvā trešo valstu valstspiederīgajiem iespēju apgūt latviešu valodu 120 stundu apjomā, tā kā pieprasījums pēc latviešu valodas apguves kursiem ir augsts.  Tas ir integrācijas jomas projekts, kura mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi mērķa grupai, izglītībai un darba tirgus vajadzībām.

Projekta 9 mēneša laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus dažādos valodas līmeņos 150 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 13 attālinātajās grupās.

Lasīt tālāk

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)

Projekta norise: 2021.gada 1.janvāris - 2022.gada 30.septembris

Projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)” ir turpinājums iepriekšējo gadu IAC integrācijas jomas projektiem un tā mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem un personām, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, izglītībai un darba tirgus vajadzībām. 

Projekta 21 mēneša laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus dažādos valodas līmeņos 514 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 40 klātienes un attālinātajās grupās.

Lasīt tālāk