SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt nākotnei Latvijā

SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt nākotnei Latvijā

01/08/2023 - 31/01/2026

Izglītības attīstības centrs turpina darbu ar trešo valstu valsts piederīgajiem, organizējot latviešu valodas kursus un sarunu valodas klubus.

Projekta “SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt kotnei Latvijā” Nr.PMIF/13.2./2023/1/02 mērķis ir nodrošināt latviešu valodas kursus un sarunu valodas klubus trešo valstu pilsoņiem, paplašinot latviešu valodas apguves iespēju pieejamību un pielāgojot tās dažādu grupu vajadzībām. Projekta 30 mēnešos plānots organizēt latviešu valodas mācības (120 stundu apjomā) 33 grupām klātienē un attālināti un sarunu valodas klubus dažādiem valodas prasmes līmeņiem (A un B).

Līdztekus valodas kursiem un klubiem kursanti saņems konsultācijas, varēs piedalīties kopīgos klātienes noslēguma pasākumus, tas paplašinās valodas lietošanas iespējas ikdienas saziņā kopā ar latviešu valodas nesējiem un tuviniekiem. Mācības tiks organizētas pielāgojot mērķa grupas vajadzībām - nodrošinot iespējas mācīties attālināti vai klātienē, dažādos laikos, mazākās grupās utml. Projekta ietvaros kursu beidzējiem tiks organizēta valsts valodas prasmes pārbaude Valsts Izglītības satura centrā, kas nodrošinās viņu veiksmīgāku integrāciju darba tirgū un izglītībā. Šī projekta mērķa grupa iekļauj arī jauniešu no 13 līdz 25 gadiem līdzdalību.

Projekts “SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt nākotnei Latvijā” (Nr.PMIF/13.2./2023/1/02) tiek īstenots Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. 

=======

26/03/2024

Turpinām ???????? SARUNU KLUBUS trešo valstu piederīgajiem A un B līmenī. Nākamās sarunas B līmeņa klubā būs ceturtdienās - 28.03., 11.04. un 25.04.no pl.17:30. Nākamās sarunas A līmeņa klubā būs trešdienās 03.04., 17.04., 01.05. pl.18:00.
Aicinām iepriekš pieteikties:
https://ej.uz/SaRuNas_klubs_B
https://ej.uz/SaRuNas_klubs_A
Aicinām uz tēju, kafiju un sarunām IAC telpās, Rīgā, Dzirnavu ielā 34a-8.

01.02. 3
2.02. 2
19.01. 2
=======
13/03/2024
Projektu SaRuNa LV esam uzsākuši pirms 7 mēnešiem. Līdz šim esam organizējuši 15 latviešu valodas grupas trešo valstu valstspiederīgajiem dažādos līmeņos. Visvairāk - 6 A1 līmenī, 4 B1 līmenī, 3 A2 līmenī un pa vienai B2 un C1 līmeņos, piedāvājot attālinātas un klātienes grupas, pēc dalībnieku pieprasījuma. Līdz šim noslēgušās 9 grupas un  120 stundu mācību kursu pabeiguši 96 trešo valstu valstspiederīgie, no kuriem 78 devušies kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. 
Kursanti pārsvarā ir apmierināti ar kursu norisi un vēlas turpināt mācības. viņi atzīst, ka visvairāk valodu  palīdzēja apgūt pedagogu atbalsts un atmosfēra grupā, kā arī mācību materiāli. Viņi vērtējuši, ka mācību laikā viņu runāšanas, klausīšanās, lasīšanas prasmes ir būtiski uzlabojušās vai uzlabojušās vairāk kā 90% kursantiem. Nedaudz mazāk - 85% kursantu būtiski uzlabojusies vai uzlabojusies arī rakstītprasme. Projekta metodikā vadītāja analizējusi šos rezultātus un sagatavojusi projekta skolotājiem  metodiskos ieteikumus darba organizēšanai un rakstītprasmes attīstīšanai. 
Martā  6 grupas turpina mācības līdz maijam - jūnijam. Savukārt jaunas kursu grupas plānojam uzsākt augustā - septembrī. Trešo valstu valstspiederīgie var pieteikties mācībām  šeit.  
=======

Latviešu valodas apguves grupas A un B līmenī organizēsim no 2024.gada janvāra - februāra. Aicinām laicīgi reģistrēties https://ej.uz/LV_kursi.

Vietu skaits grupās ierobežots!

 foto 19foto 20

=======

Novembrī aicinām uz Sarunu klubiem klātienē IAC telpās, Dzirnavu ielā 34a-8, Rīgā.

Sarunu klubs A līmenim notiek trešdienās no pl. 18:00 - 19:30, tiekamies šajā gadā vēl 1., 15., 29.novembrī un 13., 27.decembrī. Pieteikšanās: https://ej.uz/SaRuNas_klubs_A  

Sarunu klubs B līmenim notiek ceturtdienās no pl. 18:00 - 19:30,
Pirmā tikšanās 23.novembrī, turpmāk 7., 21.decembrī, 4., 18.janvārī.
Pieteikšanās: https://ej.uz/SaRuNas_klubs_B 

Gaidām arī Tevi! Šī ir iespēja praktiski izmantot nodarbībās gūtās zināšanas saskarsmē ar citiem ārpus valodas nodarbības grupas.

20231018 182028

=======

2023.gada oktobrī uzsākam darbu vēl 2 latviešu valodas grupiņās attālināti: augstākajā C1 līmenī un A2 līmenī. Līdz ar to IAC latviešu valodu šī projekta ietvaros 9 grupās mācās 144 trešo valstu valstspiederīgie.

17.oktobrī projekta komanda un pedagogi pulcējās seminārā par dzimumu līdztiesības un nediskriminācijas jautājumiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. dalībniekiem bija iespēja piedalīties klātienē vai attālināti. Tajā tika pārrunāti jautājumi, kas būtiski darbā ar iebraucējiem, kā arī dažādu situāciju risinājumi. 

20231017 155818

=======

20230822 103008

2023.gada augustā un septembrī projekta "SaRuNa LV jeb Saprasties, runāt nākotnei Latvijā" ietvaros uzsākam 4 A līmeņa valodas apguves grupas un 3 B valodas apguves līmeņa grupas. Oktobrī uzsāksim arī C1 līmeņa grupu. Latviešu valodas mācībām pieteikušies vairāk kā 400 trešo valstu piederīgie. Šobrīd grupās iekļauti ~140 cilvēki.

=======

SaRuNa plakats 2023 LAT

Aicinām kursantus uz latviešu valodas klātienes A līmeņa Sarunu kluba nodarbībām. Nodarbības notiks trešdienās divas reizes mēnesī no plkst.18.00 līdz 19.45.  Pirmā tikšanās 4.oktobrī plkst. 18:00 IAC telpās, Dzirnavu ielā 34a-8.Nodarbības vadīs skolotāja Ērika Pičukāne. Kluba nodarbībās Jums būs iespēja sarunāties latviešu valodā brīvā atmosfērā, spēlēt spēles, uzzināt ko jaunu, satikt vienam otru, baudīt kafiju un uzkodas.

Latviešu valodas atbalsta kluba nodarbību grafiks: 4.10., 18.10., 01.11., 15. 11., 29. 11., 6.12., 20.12.

Lūdzu iepriekš piesakieties uz katru nodarbību, vietu skaits ir ierobežots: http://webanketa.com/forms/6gr34d1s6mqp8d9r70s34e1p/

=======

No 4.oktobra IAC telpās sāksim  A līmeņa sarunu valodas klubu trešdienās no plkst. 18:00 - 19:30, kurā uz interaktīvām nodarbībām aicināsim katru otro trešdienu: 4.un 18.oktobrī, 1.,15.un 29.novembrī, 13.un 27.decembrī, kā arī turpināsim kluba nodarbības 2024.gadā.

Savukārt B līmeņa latviešu valodas sarunu valodas klubi sāksies 23.novembrī ceturtdienu vakaros no plkst. 17:30 - 19:45. tie notiks: 23.11., 7.12.,21.12., 04.01.,18.01., 01.02.,15.02.,29.02., 14.03.,28.03.,11.04., 25.04., 09.05.

Aicinām pieteikties uz sarunu klubu nodarbībām, rakstot uz e-pastu iac@latnet.lv vai pa tālruni +371 26335521!

=======

Projekta komanda:

Iveta Vērse (IAC direktore)
Linda Kluša (projekta vadītāja)
Aija Kalve (pedagoģiskā vadītāja)
Līga Puniņa (mācību koordinatore)
Aija Rusiņa (grāmatvede un personāla speciāliste)
Danute Grīnfelde (informācijas tehnoloģiju atbalsta koordinatore)

 

Projekta budžets īstenošanas periodā no 2023.gada 1.augusta līdz 2026.gada 31.janvāris plānots 524 187,65 EUR apmērā.