Satikt

Satikt

2023. gada janvāris – 2024. gada septembris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2023. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Satikt”  2023.LV/NVOF/MAC/104/19. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

16/04/2024 

 Pāru mācības un  otrie reģionālie semināri

2024. gada 5. aprīlī Liepājas Liedaga vidusskolā un 11. aprīlī Valmieras 5.vidusskolā viesmīlīgā un darbīgā gaisotnē otrajos reģionālajos semināros  tikās projekta skolu komandas, lai izvērtētu projekta pieredzes tālākizplatīšanas un skolu pāru mācību secinājumus. Katra skolas komanda iepazīstināja ar pāru mācību norisi un citu skolu kolēģu atziņām par projekta mācību materiālu izmantošanas iespējām pilsoniskajā izglītībā.  Seminārā tika apkopota projekta skolu pozitīvā pieredze, lai uzsāktu projekta publicitātes izdevuma gatavošanu. Vairāk 

Foto galerija no  otrajiem reģionālajiem semināriem.

=======================

15/11/2023

Pirmie reģionālie semināri projekta SATIKT skolu komandām

2023. gada novembrī notika  projekta pirmie reģionālie semināri, kas 9 skolu komandas pulcēja trīs reģionālajos semināros. 2.novembrī Balvos tikās  Balvu Valsts ģimnāzijas, Baltinavas un Viļānu vidusskolas komandas, 9. novembrī Rīgā tikās Rīgas Purvciema vidusskolas, Liepājas Liedaga vidusskolas un  Liepājas Rietumkrasta (8.)vidusskolas komandas un 10. novembrī Jaunogrē  - Jaunogres vidusskolas, Aglonas un Valmieras 5. vidusskolas komandas. Semināros piedalījās projekta dalībskolu jaunieši un pedagogi, kā arī vietējo kopienu pārstāvji no  mazāk iekļautajām kopienu grupām. Kopienas mazāk iekļauto sabiedrības grupu pārstāvju piedalīšanās semināros nodrošināja projekta dalībniekiem izpratni par to kādā mērā jauniešu īstenotās pilsoniskās iniciatīvas sasniedz un ir noderīgas kopienas grupām, uz kuru iekļaušanu tās ir vērstas. iestādēm, kas nav tieši iesaistītas projektā, bet vēlētos pārņemt pieredzi piedaloties. Semināros skolu komandas dalījās pilsoniskās kompetences programma “3i”– “Izprast”, “Iesaistīties” un “Iekļaut” apguves pieredzē skolās  un vietējās kopienās. Vairāk 

Foto no Reģionāla semināra  Balvu Valsts ģimnāzijā

Foto no Reģionāla semināra  Rīgas Purvciema vidusskolā

Foto no Reģionāla semināra  Jaunogres vidusskola

=======================

Projekta “Satikt!” otrais  seminārs skolotājiem

2023. gada 18. augustā IAC birojā, Rīgā notika projekta “Satikt!”  deviņu skolu  komandu otrā tikšanās  - otrais  seminārs skolotājiem. Seminārā dalībnieki kopā ar projekta komandu  izvērtēja  paveikto gada pirmajā pusē, kad projekta skolu komandas īstenoja  pirmās pilsoniskās  līdzdalības mācības un kopienas prakses saviem skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem, strādājot ar    pilsoniskās kompetences programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut” pirmo daļu jeb moduli “Izprast”.

Pēc pirmā  programmas moduļa izvērtējuma,  dalībnieki iepazinās un apguva programmas nākamos moduļus, lai 2023. gada rudenī turpinātu īstenot programmas  zināšanu un pieredzes pārneses pasākumus skolās un vietējās kopienās. Vairāk 

Foto no semināra

=======================

Noslēdzies pilsoniskās kompetences programmas 
“3i: Izprast, Iesaistīties, Iekļaut” apguves pirmais posms

No 2023. gada marta līdz maijam deviņās projekta “Satikt” skolās -  Aglonas vidusskolā, Baltinavas vidusskolā, Balvu Valsts ģimnāzijā, Jaunogres vidusskolā, Liepājas 8.vidusskolā, Liepājas Liedaga vidusskolā, Rīgas Purvciema vidusskolā, Valmieras 5.vidusskolā un Viļānu vidusskolā projektā iesaistītie skolotāji vadīja pilsoniskās izglītības programmas “3i” pirmā moduļa “Izprast” nodarbības. Nodarbībās piedalījušies 1007 skolēni. Programma izmantota darbā ar 1.klases un 4.-12.klases skolēniem dažādu mācību priekšmetu  stundās, klases audzinātāja stundās un skolēnu pašpārvaldes pasākumos. Vairāk

Foto

=======================

Projekta “Satikt!”  pirmais seminārs skolotājiem

2023. gada 23. martā IAC birojā, Rīgā notika projekta “Satikt!”  dalībnieku pirmā tikšanās - pirmais seminārs skolotājiem. Seminārā piedalījās  deviņu skolu  komandas - kopā 27 pedagogi.  Katru komandu veido trīs dalībnieki - pedagogi un skolas administrācijas pārstāvji.

Seminārā notika iepazīšanās ar projekta mērķiem,  plānotajām aktivitātēm un savstarpēja projekta komandu iepazīšanās un projekta ekspertu vadībā tika uzsākts pilsoniskās izglītības programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”  apguves pirmais cikls jeb modulis “Izprast”, lai martā, aprīlī un maijā projekta skolu komandas īstenotu  pirmās pilsoniskās  līdzdalības mācības un kopienas prakse saviem skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem.

Programmas konceptuālais ietvars ir satikšanās motīvs, kad dažādas sociālās grupas kopienā: jaunieši, seniori, sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji, bēgļi no Ukrainas u.c., kas nereti dzīvo “paralēlajās pasaulēs”, projekta aktivitātēs  satiekas, iepazīstas, veido savstarpējo uzticēšanos un sniedz atbalstu. Vairāk 

Foto no semināra

=======================

Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes savās skolās un kopienās, veicinot demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā.

Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku!

=======================

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 9  izglītības iestāžu veidotas komandas:

Aglonas vidusskola
Baltinavas vidusskola
Balvu Valsts ģimnāzija
Jaunogres vidusskola
Liepājas 8.vidusskola
Liepājas Liedaga vidusskola
Rīgas Purvciema vidusskola
Valmieras 5. vidusskola
Viļānu vidusskola

Divu gadu garumā komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, jaunatnes darba  organizatori, skolēni un vietējo kopienu pārstāvji.

*********************

Aicinām skolas pieteikties līdzdalībai projektā 

Projektā aicinām pieteikties  skolu komandas trīs izglītotāju sastāvā. Aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, audzināšanas darba koordinatori u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar jaunatnes darba vadīšanu un pilsonisko izglītību.

Skolas iegūs metodiskus mācību materiālus projekta tematikā, iespēju mācīties pieredzējušu ekspertu vadībā, sadarboties ar citu skolu pedagogiem un jauniešiem, pieredzi organizēt iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības pasākumus vietējās kopienās, iespēju stiprināt skolas kā vietējās kopienas centra kapacitāti.

Pieteikuma veidlapa līdzdalībai projektā pieejama šeit

*********************

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas aktivitātes

  1. Mērķa grupas  -  skolu komandu  izveide. Projektā iesaistīsies 9 kopienu/skolu iniciatīvas komandas - trīs pedagogi, kuri darbosies kopā ar skolēniem, jauniešu līderiem, NVO darbiniekiem u.c. aktīviem vietējo kopienu iedzīvotājiem.
  2. Izglītojošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Pilsoniskās kompetences programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”  par demokrātiju, cilvēktiesībām, iekļaujošu pilsonisko līdzdalību u.c. izstrāde un apguve. 
  3. Zināšanu un pieredzes pārneses pasākumi - reģionālie semināri, vasaras skola, skolu pāru mācības u.c., kuros dalībnieki  dalīsies pieredzē par pilsoniskās līdzdalības īstenošanas praksi vietējās kopienās.  
  4. Pilsoniskās līdzdalības pieredzes izdevuma-rokasgrāmatas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut” izveidošana.  Izdevums ietvers skolu/kopienu pieredzi darbojoties projektā, ekspertu metodiskus ieteikumus pilsoniskās izglītības un pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu īstenošanai vietējās kopienās.
  5. Projekta publicitātes aktivitātes.

Projekta komanda:

Iveta Vērse - vadītāja, sadarbības ar mērķgrupu aktivitāšu īstenotāja.
Ingūna Irbīte - izglītības programmas satura eksperte.
Daina Zelmene - izglītības programmas metodikas eksperte.
Aija Rusiņa -  grāmatvede, personāla speciāliste.
Līga Puniņa - asistente. 

 

Projektu (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.