Satikt

Satikt

2023. gada janvāris – 2024. gada septembris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2023. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Satikt”  2023.LV/NVOF/MAC/104/19. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un sociāli atbildīgi pārstāvēt vietējo kopienu cilvēku tiesību ievērošanu, apgūstot pilsoniskās kompetences programmu “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”.

 

Noslēdzies skolu konkurss līdzdalībai projektā

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, stiprināt demokrātiju un pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju, paaugstinot pedagogu un jauniešu izpratni par pilsonisko sabiedrību, prasmi īstenot iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes savās skolās un kopienās, veicinot demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā.

Pateicamies visām skolām par pieteikumu sagatavošanā ieguldīto laiku!

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 9  izglītības iestāžu veidotas komandas:

Aglonas vidusskola
Baltinavas vidusskola
Balvu Valsts ģimnāzija
Jaunogres vidusskola
Liepājas 8.vidusskola
Liepājas Liedaga vidusskola
Rīgas Purvciema vidusskola
Valmieras 5. vidusskola
Viļānu vidusskola

Divu gadu garumā komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, jaunatnes darba  organizatori, skolēni un vietējo kopienu pārstāvji.

*********************

Aicinām skolas pieteikties līdzdalībai projektā 

Projektā aicinām pieteikties  skolu komandas trīs izglītotāju sastāvā. Aicināti pieteikties dažādu mācību priekšmetu skolotāji, klašu audzinātāji, audzināšanas darba koordinatori u.c. speciālisti, kuru darbs saistīts ar jaunatnes darba vadīšanu un pilsonisko izglītību.

Skolas iegūs metodiskus mācību materiālus projekta tematikā, iespēju mācīties pieredzējušu ekspertu vadībā, sadarboties ar citu skolu pedagogiem un jauniešiem, pieredzi organizēt iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības pasākumus vietējās kopienās, iespēju stiprināt skolas kā vietējās kopienas centra kapacitāti.

Pieteikuma veidlapa līdzdalībai projektā pieejama šeit

*********************

Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenotas aktivitātes

  1. Mērķa grupas  -  skolu komandu  izveide. Projektā iesaistīsies 9 kopienu/skolu iniciatīvas komandas - trīs pedagogi, kuri darbosies kopā ar skolēniem, jauniešu līderiem, NVO darbiniekiem u.c. aktīviem vietējo kopienu iedzīvotājiem.
  2. Izglītojošas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes. Pilsoniskās kompetences programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”  par demokrātiju, cilvēktiesībām, iekļaujošu pilsonisko līdzdalību u.c. izstrāde un apguve. 
  3. Zināšanu un pieredzes pārneses pasākumi - reģionālie semināri, vasaras skola, skolu pāru mācības u.c., kuros dalībnieki  dalīsies pieredzē par pilsoniskās līdzdalības īstenošanas praksi vietējās kopienās.  
  4. Pilsoniskās līdzdalības pieredzes izdevuma-rokasgrāmatas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut” izveidošana.  Izdevums ietvers skolu/kopienu pieredzi darbojoties projektā, ekspertu metodiskus ieteikumus pilsoniskās izglītības un pilsoniskās līdzdalības aktivitāšu īstenošanai vietējās kopienās.
  5. Projekta publicitātes aktivitātes.

Projekta komanda:

Iveta Vērse - vadītāja, sadarbības ar mērķgrupu aktivitāšu īstenotāja.
Ingūna Irbīte - izglītības programmas satura eksperte.
Daina Zelmene - izglītības programmas metodikas eksperte.
Aija Rusiņa -  grāmatvede, personāla speciāliste.
Līga Puniņa - asistente. 

 

Projektu (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.