Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)

01/01/2022 - 30/09/2022

Projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (4.posms)” ir jau ceturtais projekts, kurā IAC piedāvā trešo valstu valstspiederīgajiem iespēju apgūt latviešu valodu 120 stundu apjomā, tā kā pieprasījums pēc latviešu valodas apguves kursiem ir augsts.  Tas ir integrācijas jomas projekts, kura mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi mērķa grupai, izglītībai un darba tirgus vajadzībām.

Projekta 9 mēneša laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus dažādos valodas līmeņos 150 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 13 attālinātajās grupās.

23/03/2022

Noslēdzas jau otrais attālināto latviešu valodas grupu mācību mēnesis. Šajā laikā pasaule ir mainījusies. Nodarbībās līdzās valodas prasmes attīstīšanai kursantiem nākas sniegt psiholoģisko atbalstu un rast motivāciju turpināt mācības.

Martā organizējām projektā strādājošo pasniedzēju tikšanos, lai meklētu risinājumus un pārrunātu, kā strādāt, reaģēt uz emocionālo spriedzi grupās, attiecībās dažādu kursantu starpā, kā atbalstīt un motivēt.  

Līdztekus mācībām attālinātajās nodarbībās kursantiem ir iespēja doties uz kādu no muzejiem. Martā 26 kursanti jau devušies uz Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju un  Rīgas Motormuzeju, aprīlī to  izmantos pārējie, kas šobrīd mācās. Saredzam šo kā lielisku iespēju kultūrvides iepazīšana un valodas lietošanai ikdienas saziņā. Aprīlī muzeju izvēlēm pievienosim arī Latvijas Dabas muzeju.

Martā saskaramies ar pastiprinātu interesi mācīties valodu ne tikai no Ukrainas valstspiederīgo, bet arī  Latvijā dzīvojošo citu trešo valstu vasltspiederīgo puses. Īsā laikā visas projektā plānotās iesācēju grupas esam piepildījuši. 

2022 03 08 1612572022 03 08 153841

 

LV4 2 2022 02 23 LV4 4 2022 02 23

 

LV4 5 2022 02 22LV4 6 2022 02 22

 

LV4 7 foto 07 02 2022LV4 4 foto 21 02 2022

&&&&&&&&&&&&&&&

16/02/2022

Uzsākot projektu, saskaramies ar augsto pieprasījumu pēc kursiem, tāpēc janvārī un februārī nokomplektējam un sākam mācības septiņās (7) attālinātajās latviešu valodas grupās. Tajās 113 trešo valstu valstspiederīgie mācās dažādu līmeņu grupās:  trīs A1 grupās, divās A2 grupās, divās B1 grupās un vienā B2 līmeņa grupā. Novēlam veiksmi un izturību trīs mēnešu garumā, jo mācības šīm grupām noslēgsies aprīļa beigās – maija sākumā.

Plānojam, ka nākamās grupas komplektēsim aprīlī. Ja vēlaties mācīties latviešu valodu maijā – jūlijā, aicinām sazināties ar Izglītības attīstības centru, lai saņemtu pieteikšanās anketu:

IAC tālrunis: 26335521 
IAC e-pasts: iac@latnet.lv

&&&&&&&&&&&&&&&

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos sabiedrībā, izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķa grupai.

IAC Dzivojt Latvija 2022 uzlime 78x110 01

Projekts (Nr.PMIF/6/2021/4/01) tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.  Projekta kopējās izmaksas 94 657,21 eiro.

Projekta komanda:

Linda Kluša (projekta vadītāja)
Aija Kalve (pedagoģiskā vadītāja)
Sandra Kalniņa (mācību aktivitāšu īstenotāja)
Līga Puniņa (mērķa grupas koordinatore)
Aija Rusiņa (grāmatvede)
Danute Grīnfelde (tehniskais atbalsts attālinātajām mācībām)