Aktualitātes

Aktualitātes

Programma “Ceļvedis medijpratībā” finiša taisnē

Aprīļa beigās un maija sākumā ar četriem reģionālajiem semināriem noslēgsies IAC projekts “Atbalsts mediju izglītībā skolām un sabiedrībai”.Vairāk nekā 100 pedagogi no 40 izglītības iestādēm visos Lat... Lasīt tālāk

Aicinām skolas pieteikties projektā par pilsonisko līdzdalību

2021.gada martā Izglītības attīstības centrs (IAC) uzsāk īstenot projektu “Piedalies un veido nākotni!”. Projekta mērķauditorija ir skolēni un pedagogi, kā arī citi vietējā kopienā aktīvi cilvēki - ja... Lasīt tālāk

Intervija ar IAC direktori Ivetu Vērsi

2021.gada fenbruāra “NVO nama ziņu” izdevumā lasāma intervija ar IAC direktori Ivetu Vērsi. Aicinām izlasīt!Uz jautājumu, ko sniedz darbs “Izglītības attīstības centrā”, Iveta atbild: "Dzīvot līdzi la... Lasīt tālāk

Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides programmā

Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides  programmā IAC  īstenotajā projektā „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”.Ja vēlies uzzināt mācību aktivitāš... Lasīt tālāk

Jauna situācija - jauna mācīšanās pieredze

Laiks skrien, un pagājis jau mēnesis kopš mācību uzsākšanas. Mācāmies attālināti. Tāpēc būtisks ir jautājums, kā jūtas kursanti un kādi ir viņu secinājumi par valsts valodas apguvi attālināti. Lai gūt... Lasīt tālāk

Iespēja iebraucējiem Latvijā apgūt latviešu valodu 2021.gadā

2021.gada janvārī turpinām sadarbību ar iebraucējiem Latvijā, piedāvājot apgūt latviešu valodu jau trešā projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros, kas līdz 2022.gada septembrim tiks... Lasīt tālāk

Veselību, spēku un veiksmi Jaunajā 2021. gadā!

Izglītības attīstības centra komanda pateicas visiem, kas bija ar mums, noticēja mums un kopā  soli pa solim  piedzīvoja 2020. gadu.Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs, siltums un gaisma Jūsu māj... Lasīt tālāk

Uzsākta programmas “Ceļvedis medijpratībā” aprobācija skolās

IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte izstrādājušas  pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Ceļvedis medijpratībā”, kura piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īsteno... Lasīt tālāk

Noslēgušās Izglītības attīstības centra organizētās latviešu valodas mācības iebraucējiem Latvijā

Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)  divu gadu laikā sniegusi atbalstu latviešu valodas apguvē 350 trešo valstu valstspiederīgajiem ar mērķi  veicināt viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un ... Lasīt tālāk

Projekta “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā” rezultāti

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gadā  no februāra līdz  novembrim īstenoja projektu “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”, lai veicinātu sabiedrības integrāciju Rīgā, īstenojot starpkultūru ... Lasīt tālāk

Pēdējās nodarbības klātienē …

Septembrī divas grupas (27.grupa - A1 valodas prasmes līmenis, 28.grupa A2 - valodas prasmes līmenis) uzsāka valsts valodas apguvi klātienē,  un cerējām, ka  kursanti mācīsies kopā visas 120 stundas. ... Lasīt tālāk

Izdevums IZDARI!

2020. gada oktobrī   projektā “Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)” noslēdzas IAC komandas   aktīvais darbs ar 12 Latvijas  vietējo kopienu komandām. Projekta pieredze apkopota izdevumā “Izdari!” Lasīt tālāk