Atbalsts izaugsmei Ukrainas civiliedzīvotājiem un jauniešiem

Atbalsts izaugsmei Ukrainas civiliedzīvotājiem un jauniešiem

01/02/2024

Arī 2024.gadā IAC turpina atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem, t.sk jauniešiem. Šī projekta ietvaros nodrošināsim iespēju  tālāk attīstīt latviešu valodas prasmes un pilnveidot zināšanas par tēmām, kas palīdzēs iekļauties Latvijas sabiedrībā, piemēram,  uzņēmējdarbība, līdzdalība sabiedrībā, vēsture un kultūra utt. Papildus mācībām kursantiem ir iespēja apmeklēt arī psiholoģiskā atbalsta seminārus par saskarsmi, stresa mazināšanu un psiholoģisko barjeru pārvarēšanu februārī, martā un aprīlī. Pavasarī organizēsim divas izzinošās ekskursijas - to maršrutus vēl plānojam.  

Janvāra beigās un februārī mācības uzsāka ap 90 Ukrainas civiliedzīvotājiem piecās (5) grupās. Visām grupām mācības organizējam hibrīdmodelī  - reizi nedēļā kursanti mācās klātienē, pārējās reizes -  tiešsaistes platformā Zoom. Esam secinājuši, ka šāds mācību modelis ir piemērots un efektīvs, lai darbā izmantotu kā klātienes darba priekšrocības, tā arī digitālos rīkus un līdzekļus, kā arī ekonomētu laiku. Mācībās iesaistījušies arī vairāk kā 20 jaunieši. 

Projekta "Atbalsts izaugsmei" (2023.LV/NVO_UKR/17) mērķis ir pilnveidot  Ukrainas civiliedzīvotāju (tai skaitā jauniešu), kuri bēg no Krievijas militārās agresijas Ukrainā, zināšanas un prasmes integrācijai Latvijas sabiedrībā, sniedzot  praktiskus  un psiholoģiskā atbalsta pasākumu,  un nodrošinot latviešu valodas mācību nepārtrauktību augstākos valodas prasmju līmeņos kā pamatu sociālekonomiskajai integrācijai  un iespēju  izaugsmei Latvijas sabiedrībā.

 

120 stundu mācību programma  ietver latviešu valodas mācības (vismaz 100 h apjomā) un integrācijas tēmas  (vismaz 20 h apjomā). Mācības plānotas hibrīdmodelī (daļēji klātienē un attālināti) 2-3 reizes nedēļā. 

Programmā no 2024.gada februāra līdz maijam tiks iekļauti atbalsta pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem:  semināri par aktuālām psiholoģiskām tēmām un mācību ekskursijas sociālekonomiskajai integrācijai. 

Vairāk par projektu. 

Projekta aktivitātes  tiek finansētas no Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda Tematiskā Mehānisma Ārkārtas palīdzības (“Emergency Assistance”) projekta Nr. HOME-2022-AMIF-AG-EMAS-TF1-LV-0012 – UA-SUP .