IAC konferencē aktualizē cilvēktiesību izglītības un iecietības jautājumus skolu vidē

IAC konferencē aktualizē cilvēktiesību izglītības un iecietības jautājumus skolu vidē

26/02/2024

22.februārī biedrība “Izglītības attīstības centrs” (IAC) organizē noslēguma konferenci “Cilvēktiesību izglītība: skats no skolas perspektīvas”, tās mērķis  aktualizēt cilvēktiesību un iecietības jautājumus izglītībā, izvērtēt rezultātus, dalīties projekta “Iecietības stiprināšana skolu vidē” pieredzē un plānot ilgtspējas virzienus.  

foto no konferences 

Konference “Cilvēktiesību izglītība: skats no skolas perspektīvas” ir projekta publicitātes pasākums, kurā aicināti piedalīties cilvēktiesību un izglītības jomas eksperti, LR Izglītības un zinātnes ministrijas, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbinieki.

Konferencē eksperta viedokli par tiesiskas valsts  un taisnīguma jautājumiem  sabiedrībā un izglītībā sniegs LU Juridiskās fakultātes profesore  Sanita Osipova, skolu pieredzi un jauniešu izpētes rezultātus  par jauniešu attieksmi pret iecietību un diskrimināciju analizēs IAC ekspertes  Ingūna Irbīte un Daina Zelmene, cilvēktiesību tēmas iekļaušanas iespējas ikdienas darbā  un jauniešu aktivitātes lēmumu pieņemšanā skolā noskaidrosim kopā ar projektā iesaistīto skolu pārstāvjiem. Paneļdiskusiju par cilvēktiesību izglītību un praksi skolās vadīs cilvēktiesību eksperte Sigita Zankovska – Odiņa. 

Projektu “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” Izglītības attīstības centrs īsteno kopš 2022.gada novembra caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”,  ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  Projekta ietvaros  desmit (10) Latvijas skolu  pedagogiem un jauniešiem bija iespēja padziļināt izpratni par cilvēktiesībām un iecietības kultūru, iedzīvināt šos  jautājumu ikdienas saskarsmē, organizēt  un iesaistīties izglītojošās un radošās iniciatīvās, tādējādi stiprinot pārliecību par ikviena cilvēka iespējām un atbildību drošas, atvērtas un labvēlīgas vides veidošanā klasē, skolā un sabiedrībā kopumā. Iesaistoties projektā, skolas ieguva mācību materiālus sociālās un pilsoniskās jomas satura īstenošanai, mācīšanās pieredzi jomas ekspertu vadībā, iespēju darboties kopā ar pedagogiem un skolēniem no citiem reģioniem. 10 skolu komandas pārstāvēja 3 pedagogi un 3 vecāko klašu jaunieši.

Vairāk par projektu “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” un tā ietvaros sagatavotajiem resursiem lasīt  šeit.

Aktivitātes norisinās IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” (Nr.AIF/2022/SCT3/01), ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”