Aicinām pieteikties uz Kritiskās domāšanas klātienes kursiem novembrī un decembrī.

Aicinām pieteikties uz Kritiskās domāšanas klātienes kursiem novembrī un decembrī.

08/11/2023

IAC aicina pedagogus pieteikties uz profesionālās kompetences pilnveides A programmu
“Kritiskās domāšanas pieejas un stratēģijas mācību procesa efektivitātei un aktuālu sabiedrisko norišu izpratnei” (24 h)

Programma tiks īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) iepirkuma Nr. IZM2023/34 ietvaros.

Norises vieta: Izglītības attīstības centrs (IAC), Dzirnavu iela 34a -8, Rīga
Norises laiks:
1.grupa 2023. gada  23. novembrī  un 6. decembrī no 10.00 – 16.15
2.grupa 2023. gada  8. un 13. decembrī no 10.00 – 16.15

Pieteikšanās:
uz e-pastu iac@latnet.lv,  norādot:
1) uz kuru grupu piesakāties - 1.grupu vai 2.grupu;
2) vārdu, uzvārdu; izglītības iestādi;  mācību jomu/priekšmetu; e-pastu un telefona numuru saziņai.

Vairāk informācijas par tālr. 26335521.

 

Programmas mērķis

Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci kritiskās domāšanas pieeju īstenošanā mācību un audzināšanas darbā, izmantojot daudzveidīgas mācīšanās stratēģijas.

Programmas dalībnieki

Vispārējās izglītības pedagogi, kuri strādā ar 7.-12.klašu skolēniem. Īpaši aicināti pedagogi, kuri pasniedz sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetus.

Programmas saturs

- Kritiskā domāšana un problēmrisināšana – caurviju prasme izglītības saturā; 
- Kritisko domāšanu attīstošu metodisko pieeju plānošana un īstenošana mācību procesā;
- Daudzveidīgu informācijas avotu kritiska vērtēšana;
- Paņēmieni informācijas strukturēšanas prasmju attīstīšanai;
- Metodiski paņēmieni argumentācijas prasmju attīstīšanai;
- Diskusija mācību procesā;
- Kooperatīvā mācīšanās;
- Labās prakses piemēri un resursi

Programmas īstenošanas metodika

Teorētiskas un praktiskas nodarbības, interaktīva metodika, darba lapas, mācību aktivitāšu piemēri. Dalībnieki saņem prezentācijas un mācību materiālus. Saskaņota apliecība par profesionālo pilnveidi (24h)

Dalībnieku skaits grupā

20 - 22 dalībnieki

Nodarbības vada IAC lektores

Ingūna Irbīte un Daina Zelmene