Projekta “Medijpratība skolām” rezultāti

Projekta “Medijpratība skolām” rezultāti

01/03/2021

No  2019. gada augusta līdz 2021. gada martam Izglītības attīstības centrs (IAC) īstenoja projektu “Medijpratība skolām”. Projekta īstenošanas laikā izstrādāta un īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Medijpratība mācību un audzināšanas darbā”.  Programma sagatavota divos līmeņos - īsā 6 h programma un padziļinātā  24 h programma. Īsajā programmā  tika  iekļauti medijpratības pamatjautājumi un tēmas aktualitātes pamatojums. 24 stundu programmā iekļautas pieejas kritiskai mediju satura analīzei, manipulēšanas tehniku atpazīšanai, atbildīgai sava mediju satura veidošanai un citām tēmas, kas  veicināja medijpratības integrēšanu jaunajā izglītības saturā.  Kopumā programmu apguva 422 pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji un jaunatnes darba organizatori. Programma tika aprobēta un izmantota darbā ar skolēniem, kolēģiem un sabiedrības pārstāvjiem 90 Latvijas skolās, sasniedzot vairāk kā 12 000 skolēnus, 2400 izglītības darbiniekus un 1200 sabiedrības pārstāvjus.

9 Medium3 Medium

 

Skolās, kurās projekta gaitā  programma  izmēģināta ir notikusi tās integrēšana jaunajā izglītības saturā. Vairākās skolās  izveidotas skolotāju sadarbības komandas, lai medijpratību  plānveidīgi īstenotu mācību un audzināšanas darbā. Skolotāji programmu izmantojuši darbā ar dažādu vecumposmu skolēniem, veikuši programmas adaptēšanu dažādos mācību priekšmetos. Skolotāji semināros norādījuši, ka interaktīvā un darbībā balstītā metodika tiks  izmantota arī nākotnē, uzdevumus papildinot ar aktuālu saturu. Vairākās skolās aktivitātes izmantotas karjeras izglītībā, jauniešiem rosinot interesi par žurnālistiku un sabiedriskajām attiecībām. Skolās izveidotas skolēnu interešu  grupas un žurnālistu pulciņi, programmā skartā tematika izmantota arī debašu kustībā. Vairāki programmas dalībnieki apgūtās idejas izmanto savu pētniecības darbu izstrādē. IAC eksperti projekta pieredzi izmantos turpmāko programmu un projektu plānošanā. Vairāk nekā 100 programmas dalībnieki ir no skolām Latvijas austrumu pierobežā (Daugavpils, Viļaka, Varakļāni, Alūksne u.c.), kur medijpratība ir īpaši nozīmīga, lai stiprinātu noturību pret Krievijas mediju telpas propagandu un dezinformāciju.

Balstoties uz projektā gūto pieredzi, IAC projekta komanda turpinās atbalsta mācību materiālu izstrādi kompetenču pieejā balstīta satura ieviešanai Latvijas skolām, kā arī  tiks pārskatīta pieeja un sagatavoti uzdevumu piemēri darbam klasēs attālinātā mācību procesā. IAC eksperti izstrādās  attālinātu pedagogu medijpratības  tālāizglītības kursu piedāvājumu.

Foto no semināriem 2020. un 2021. gadā