Projekta “Satikt!” pirmais seminārs skolotājiem

Projekta “Satikt!” pirmais seminārs skolotājiem

27/03/2023

2023. gada 23. martā IAC birojā, Rīgā notika projekta “Satikt!”  dalībnieku pirmā tikšanās - pirmais seminārs skolotājiem. Seminārā piedalījās  deviņu skolu  komandas - kopā 27 pedagogi.  Katru komandu veido trīs dalībnieki - pedagogi un skolas administrācijas pārstāvji.

Seminārā notika iepazīšanās ar projekta mērķiem,  plānotajām aktivitātēm un savstarpēja projekta komandu iepazīšanās un projekta ekspertu vadībā tika uzsākts pilsoniskās izglītības programmas “3i: izprast, iesaistīties, iekļaut”  apguves pirmais cikls jeb modulis “Izprast”, lai martā, aprīlī un maijā projekta skolu komandas īstenotu  pirmās pilsoniskās  līdzdalības mācības un kopienas prakse saviem skolēniem un vietējiem iedzīvotājiem.

Programmas konceptuālais ietvars ir satikšanās motīvs, kad dažādas sociālās grupas kopienā: jaunieši, seniori, sociāli mazaizsargāti iedzīvotāji, bēgļi no Ukrainas u.c., kas nereti dzīvo “paralēlajās pasaulēs”, projekta aktivitātēs  satiekas, iepazīstas, veido savstarpējo uzticēšanos un sniedz atbalstu.

Foto no semināra

Seminārā programmas ekspertes  Daina Zelmene un Ingūna Irbīte vadīja nodarbības un iepazīstināja ar demokrātijas vērtību un cilvēktiesību lomu pilsoniskās sabiedrības pastāvēšanā, kā arī piedāvāja metodiku iekļaujošas pilsoniskās līdzdalības iespēju analīzei kopienās. Pirmā programmas moduļa īpašais akcents ir izpratnes veidošana par to, cik būtiska kopienas pastāvēšanā ir ikvienas sabiedrības grupas interešu pārstāvniecība un iekļaušana. Modulī izstrādāta metodika mazāk pārstāvēto un integrēto kopienas grupu identificēšanai, sadarbībai šo grupu vajadzību izpratnē un solidārai rīcībai minēto grupu interešu pārstāvniecībā.

Programmas “3i” apguves laikā, kā arī zināšanu pārneses pasākumu īstenošanas laikā projekta skolu komandas saņems daudzveidīgu atbalstu no projekta komandas un  ekspertiem. Lai atbalsts būtu specifiski mērķēts katras vietējās projekta grupas aktuālajām vajadzībām, seminārā tika uzsākta izpēte par mērķgrupas aktuālajām vajadzībām.

Projekta dalībnieku atziņas pēc pirmā semināra:

  • Atgriežoties skolā mani gaida ļoti interesants darbs, pieredze un jauni atklājumi. Esmu gandarīta par šo iespēju
  • Daudzveidīgas metodes darbā ar jauniešiem
  • Praktiski uzdevumi un  piemēri par pilsonisko līdzdalību, metodes, kā darboties ar skolēniem. Viss saturs un tēmas ļoti noderīgas
  • Interesantas sociālās kartēšanas metodes
  • Izcils saturs un idejas par to, kā realizēt komandai plānotās projekta aktivitātes ar skolēniem un pedagogiem. Labi noderēs citu dalībskolu pieredze un labā prakse
  • Idejas! Svarīgi zināt, kā apzināt un risināt problēma. Kā rosināt kļūt pilsoniski aktīviem.
logo rinda
Projekts “Satikt” (Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/104/19) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem