Aktuālie projekti

Medijpratības aktivitātes skolotājiem programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”

Projekta norise: 07/06/2022 - 31/10/2022

Media literacy activities for teachers “Responsibility, Cooperation, Solidarity"

Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs sadarbībā ar British Council Latvia.

Balstoties uz iepriekšējos gados gūto pieredzi, Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā 2022. gada jūnijā  uzsāk īstenot  projektu “Medijpratības aktivitātes  skolotājiem  programmā “Atbildība, sadarbība un solidaritāte”.

Projekta mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, pilnveidojot pedagogu  prasmes  medijpratības integrēšanai mācību un audzināšanas darbā, veicinot jauniešu medijpratību.

Lasīt tālāk

Kopienas ASS

Projekta norise: 2022. gada janvāris - oktobris

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2022. gada janvārī  uzsāk īstenot projektu “Kopienas ASS – atbildība, sadarbība, solidaritāte”  2022.LV/NVOF/MAC/010/06. Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta mērķis ir veicināt pilsoniskas sabiedrības ilgtspēju un demokrātijas vērtību īstenošanu ikdienas rīcībā, paaugstinot pedagogu un jauniešu pilsoniskās līdzdalības kompetenci - paplašinot  izpratni par pilsonisko līdzdalību un apgūstot pilsoniskās izglītības  programmu “Kopienas ASS: atbildība, sadarbība un solidaritāte”, vienlaicīgi   praktizējot sociāli atbildīgu, sadarbīgu un solidāru iesaisti pilsoniskās līdzdalības iniciatīvās  vietējās kopienās.

Lasīt tālāk