Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai

Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai

15/02/2021 - 15/10/21

Izglītības attīstības centrs no 2021. gada 15. februāra līdz 15. oktobrim īsteno projektu „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai” (DIKS-21-139-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju  un saliedētas sabiedrības stiprināšanu Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru apmācības un informatīvus pieredzes apmaiņas pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu.

 

Projekta “Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”  komanda 16. augustā  NVO namā uz tikšanos aicināja  visus projekta programmas “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumi kompetencēs balstītā izglītības saturā” dalībniekus. Tikšanās mērķis bija atskatīties uz programmas materiālu pilotēšanu skolās un savstarpēji bagātināties starpkultūru izglītības idejās.

Foto 

*********************

Projektā iesaistīti ir 40 pedagogi, metodiķi un administrācija no Rīgas izglītības iestādēm, ar latviešu un mazākumtautību izglītības programmām, kas strādā ar dažādu vecumposmu skolēniem.Dalībnieki  apgūs 24h programmu “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumi kompetencēs balstītā izglītības saturā”. Programma stiprinās pedagogu zināšanas un prasmes dažādības vadībā, etniskās saskaņas un integrācijas sekmēšanā, valstiskās piederības aktualizēšanā, sniegs iespējas savstarpējam profesionālajam atbalstam. IAC ekspertu izveidotā programma sniegs palīdzību kompetencēs balstītā izglītības satura piepildīšanā ar starpkultūru izglītības tematiku. Apgūto projekta dalībnieki adaptēs savā profesionālajā darbā atbilstoši izglītības iestādes specifikai.

Aicinām  Rīgas pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides  programmā IAC  īstenotajā projektā „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”.

*******************

31/05/2021

Rīgas skolotāji turpina mācības starpkultūru izglītībā

IAC projektā “Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai” šī gada pavasarī aizvadīti programmas apguves semināri un vairāk nekā 50 pedagogi Rīgas pilsētas izglītības iestādēs noslēguši pirmo programmas materiālu pilotēšanas posmu savās skolās.

Kopš 2021.gada februāra IAC īsteno projektu “Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”, kurā darbojas dažādu priekšmetu pedagogi no 26 Rīgas izglītības iestādēm. Projekta ietvaros izstrādāta profesionālās kompetences pilnveides programma “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumi kompetencēs balstītā izglītības saturā”, kurā aplūkotas tēmas par sabiedrības daudzveidību, personisko un valstisko identitāti, stereotipu mazināšanu, kritiskās domāšanas un medijpratības iemaņu aktualizēšanu, atbildības, cieņas, solidaritātes un tolerances vērtību stiprināšanu. Programma ir veidota, balstoties jaunajās izglītības programmās un standartos, lai sniegtu atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā. Martā un aprīlī programma tika apgūta semināros attālinātā formā, bet tas nebija šķērslis interaktīvu metodisko pieeju izmantošanai, kā arī profesionālām un savstarpēji atbalstošām pedagogu diskusijām. Pēc programmas apguves nodarbībām pedagogi pilotējuši mācību materiālus savās skolās un snieguši atgriezenisko saiti, kas papildināta ar skolēnu vērtējumiem un darbu paraugiem, kā arī programmas materiālu radošām adaptācijām. Vairāk

Foto no programmas apguves semināriem.

*******************

Ja vēlies uzzināt mācību aktivitāšu piemērus pilnveidotā mācību satura īstenošanai starpkultūru izglītības tematikā, rast idejas vērtībizglītības aktualizēšanai klases audzināšanas stundās, gūt ierosmes valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, tad piesakies! Pieteikuma veidlapa 

Norises laiks Zoom platformā  2021. gada 23. martā, 13. un 29. aprīlī  no 14.30 - 17.30

Programmas saturā:

  • Pieejas izglītības standartos noteikto vērtību:  tolerance, atbildība, cieņa, solidaritāte stiprināšanai mācību un audzināšanas darbā;
  • Paņēmieni stereotipu un aizspriedumu atpazīšanai un mazināšanai;
  • Paņēmieni valstiskās identitātes un piederības sajūtas stiprināšanai;
  • Medijpratības iemaņu pilnveidošana sabiedrības vienotības stiprināšanai;
  • Kritiskās domāšanas metodes etniskās saskaņas sekmēšanai daudzkultūru klasēs;
  • Idejas un metodiskie materiāli starpkultūru izglītībā klases audzinātāja stundām;
  • Idejas pedagogu sadarbības iespējām u.c.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2021. gada 12. marts. Vietu skaits  ierobežots! 

Apstiprinājumu līdzdalībai projektā saņemsiet savā e-pastā līdz 2021. gada 15. martam.