Projekta “Piedalies un veido nākotni!” noslēguma seminārs

Projekta “Piedalies un veido nākotni!” noslēguma seminārs

20/10/2021 / Ievietoja: IAC

2021. gada 15.oktobrī projekta “Piedalies un veido nākotni!” skolu komandu pārstāvji noslēguma izvērtējuma seminārā pārrunāja projekta pieredzi un apsprieda sadarbības iespējas nākotnē, lai interesantos formātos arī turpmāk veicinātu jauniešu pilsonisko aktivitāti.

Aktīvi darbojoties, deviņi projekta mēneši paskrējuši nemanot, tādēļ noslēguma seminārā projekta skolu komandām bija daudz ko atcerēties un pārrunāt. Produktīvai domu apmaiņai netraucēja arī semināra pārcelšana no klātienes uz zoom platformu, reaģējot uz epidemioloģiskās situācijas saasināšanos valstī. Semināra darba kārtībā bija atskats uz projekta pieredzi un rezultātiem, īpašu uzmanību pievēršot septembrī notikušajām diskusijām “Jauniešu balsis demokrātijai”, ideju apmaiņa par turpmākās sadarbības iespējām, kā arī iepazīšanās ar IAC ekspertu sagatavotajiem materiāliem pilsoniskajā izglītībā.

Foto 

Sākotnēji projektā plānoto četru diskusiju vietā sarunas ar politiķiem un politikas ekspertiem septembrī notikušas septiņās projekta norises vietās un pulcējušas vairāk nekā 200 dalībniekus. Izvērtējuma seminārā katras diskusijas organizētājiem bija iespēja dalīties savā pieredzē, izaicinājumos un ieguvumos. Kā atzina jauniešu līderi no Brocēnu vidusskolas Kristiāns Priedītis un Aleksandrs Fadeicevs – iepriecināja politiķu atsaucība piedalīties jauniešu organizētā pasākumā, bija vērtīgi strādāt tematiskās darba grupās ar deputātiem un detalizēti iepazīt novada attīstības plānus. Brocēnu jaunieši ar projekta pieredzi iepazīstinājuši arī sadarbības partnerus un vienaudžus no citām Eiropas valstīm. Kuldīgas Plūdoņa vidusskolas pašpārvaldes pārstāvis Mārtiņš Stebulis īpaši atzīmēja, ka diskusijas jauniešiem bija savdabīgs drosmes treniņš, jo politiķiem tika uzdoti arī neērti un pat provokatīvi jautājumi. Plašāks ieskats diskusijās “Jauniešu balsis demokrātijai” pieejams atsevišķā rakstā IAC mājas lapas aktualitāšu sadaļā.

Analizējot projekta mācības, pedagogi par nozīmīgākajām panākumu atslēgām uzskata projekta metodiku – visu aktivitāšu savstarpējo saistību un loģisko pēctecību, kā arī iespēju veidot noturīgu saikni starp skolu un norisēm vietējā kopienā. Domājot par ilgtermiņa ietekmi, īpaši būtiski, ka projekts devis jauniešiem, nākamajiem vēlētājiem,  zināšanas un pārliecību par to, ka viņu viedoklim ir nozīme, ka ir iespējama saruna ar politiķiem no līdzvērtīgām, cieņpilnām un abpusēji vērtīgām pozīcijām. Pedagogi iezīmē arī pedagoģiskos ieguvumus – dažādotu mācību procesu pilsoniskās un sociālās mācību jomas priekšmetos, skolēnu zināšanu palielināšanu par politiskajām aktualitātēm, par vēlēšanu tehnisko norisi un politiskās dienaskārtības veidošanos. Vairākas skolas jau plāno projekta pieredzi izmantot jaunajā starpdisciplinārajā kursā “Projekta darbs – sabiedriskais darbs”, kurš sākot ar nākamo gadu būs obligāts visās vidējās pakāpes izglītības iestādēs. Projekta skolas apliecinājušas gatavību dalīties ar savu projektā iegūto pieredzi ar citām sava novada skolām metodisko pasākumu ietvaros. Noslēguma izvērtējumos dalībnieki raksta – projekts bija lieliska iespēja no jauna ieraudzīt, ka mūsu skolā ir aktīvi un politiskajās norisēs ieinteresēti jaunieši, uz viņu pieredzi un radošajām idejām varēs balstīties arī turpmāk; priecājos, ka esmu ieguvusi jaunus materiālus un metodes, ko arī nākotnē varēšu izmantot savā pedagoga darbā; esam attīstījuši jaunas vietējās sadarbības – ar otru novada skolu, politiķiem, nevalstiskajām organizācijām; paldies, ka drīkstam dalīties ar jūsu veidotajiem, materiāliem, idejām, metodēm; jau skatāmies uz nākamo rudeni – būs Saeimas vēlēšanas, ļoti gribētos noorganizēt vēlēšanu simulāciju pēc līdzīgas metodikas.

Domājot par jaunām iespējām pilsoniskās izglītības integrēšanai mācību procesā, IAC eksperti bija sagatavojuši un iepazīstināja semināra dalībniekus ar mācību nodarbību “Aktīva pilsoniskuma pēda”. Pedagogi par noderīgu atzina arī sagatavoto materiālu apkopojumu par pilsoniskās izglītības vietu jaunajā, kompetencēs balstītajā izglītības saturā, t.sk. par pilsonisko līdzdalību kā caurviju prasmi, par diagnostikas darbu paraugiem pilsoniskajā līdzdalībā un dažādiem vērtēšanas instrumentiem.

Projekta “Piedalies un veido nākotni!” rezultāti apliecina amerikāņu sociologa Rodžera Hārta “līdzdalības kāpņu” modelī ietverto domu, ka pilnvērtīga jauniešu pilsoniskā līdzdalība iespējama tikai tad, ja tiek atbalstīta jauniešu pašiniciatīva un rīcība un lēmumi tiek pieņemti pieaugušajiem un skolēniem sadarbojoties uz vienlīdzības principiem.

Pateicamies par dalību projektā Brocēnu vidusskolai, Daugavpils Raiņa 6.pamatskolai, Daugavpils 12.vidusskolai, Jaunogres vidusskolai, Kalnciema vidusskolai, Liepājas Raiņa 6.vidusskolai, Plūdoņa Kuldīgas vidusskolai, Ropažu vidusskolai, Tukuma 2.vidusskolai, Valmieras 5.vidusskolai, Valmieras tehnikumam, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijai, Viļakas Valsts ģimnāzijai. Priecājamies, ka pateicoties visu iesaistīto dalībnieku ieinteresētība, motivācijai un radošumam ir izdevies pilnībā īstenot projektā plānoto!

IAC projekts “Piedalies un veido nākotni!”Nr.2021.LV/NVOF/MAC/024/23 Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem