Jauniešu diskusijas projektā “Piedalies un veido nākotni!”

Jauniešu diskusijas projektā “Piedalies un veido nākotni!”

12/10/2021 / Ievietoja: IAC

Septembrī septiņās projekta “Piedalies un veido nākotni!” norises vietās – Brocēnos, Daugavpilī, Kalnciemā, Kuldīgā, Ogrē, Ropažos un Viļakā notika jauniešu diskusijas ar politiķiem un politikas ekspertiem.

Diskusiju “Jauniešu balsis demokrātijai” mērķis bija sekmēt jauniešu izpratni par iespējām ietekmēt vietējos politiskos procesus. Diskusiju dalībnieku vidū bija aktīvi un politikā ieinteresēti jaunieši – skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, pilsētu un novadu jauniešu domju dalībnieki, NVO aktīvisti, kā arī jaunievēlēto novadu domju deputāti, politikas eksperti, pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji.

Diskusijas bija turpinājums pēctecīgam aktivitāšu ciklam, kurā šī gada pavasarī projekta jaunieši pētīja partiju priekšvēlēšanu programmas un tikās ar pašvaldību deputātu kandidātiem, maijā organizēja pašvaldību vēlēšanu simulācijas savās izglītības iestādēs, bet jūnijā analizēja gan simulāciju, gan reālo vēlēšanu rezultātus. Septembrī organizēto reģionālo diskusiju fokusā bija jauno novadu domju uzsāktie darbi un nākotnes ieceres. Jaunieši jautāja, kā deputātiem veicas ar priekšvēlēšanu programmās solīto, piedāvāja savas idejas novadu attīstībai un interesējās, kādā veidā visefektīvāk sadarboties ar vēlētajiem varas pārstāvjiem.

15.oktobrī projekta izvērtējuma seminārā jauniešu līderi un pedagogi-diskusiju koordinatori dalījās pieredzē par paveikto. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas komanda ir gandarīta, ka izdevās diskusiju noorganizēt klātienē un tajā piedalījās četri domes deputāti Loreta Robežniece, Kristīna Ansone, Romāns Ernsons un Inese Atstaševska. Koordinatore Guntra Krūkliņa uzteic jauniešu atbildību diskusijas sagatavošanā, kā arī precīzos un konkrētos deputātiem adresētos jautājumus. Sarunā spriests par iespējām jauno speciālistu piesaistē Kuldīgas novadam, par to, kā mainīt Kuldīgas tūrisma plūsmai raksturīgo sezonalitāti, par atbalstu jauniešiem sportā, interešu izglītībā un ikdienas mācību procesā. Brocēnu vidusskolas komandai jau kopš priekšvēlēšanu laika izdevies ieinteresēt vietējos politiķus sadarboties ar skolu. Arī septembra diskusijā jaunā sasaukuma deputātu pārstāvniecība bija plaša – piedalījās Kristīna Maslovska, Krišjānis Valters, Kārlis Barančans, Inna Kislina, Ārijs Sproģis, Roberts Sipenieks. Skolotājas Dita Dubulta un Laura Miķelsone kā īpaši izdevušos vērtē izvēlēto darba formu – jauniešu un deputātu tematiskās darba grupas, kas padziļināti pievērsās vides, ekonomikas, sporta, veselības, izglītības un kultūras jautājumiem novadā.

2 Medium1 Medium

Jaunogres vidusskolā uz diskusiju ar jauniešiem tika aicināta Ogres novada deputāte, jaunatnes lietu speciāliste Dace Nikolaisone. Pasākuma koordinatore Vija Ziemele ir gandarīta par pozitīvo un abpusēji ieinteresēto atmosfēru, kā arī jauniešu jautājumiem – kā man būt aktīvam savā novadā, kā darbojas dome, kā jautājumi nonāk deputātu darba kārtībā, kā tiek pieņemti lēmumi, kāda bijusi viešņas personīgā motivācija iesaistīties politikā? Viļakas Valsts ģimnāzijas komanda diskusiju organizēja tiešsaistē un sarunā piedalījās Balvu novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, deputātes Sandra Kapteine un Ruta Cibule. Skolotāja Aija Leitena akcentē, ka jauniešus visvairāk interesēja, kādā mērā deputāti jau ir uzsākuši pildīt savās programmās plānoto, kas iecerēts tuvākajā un tālākajā nākotnē, īpaši saistībā ar izglītības, sporta un tūrisma jautājumiem.

6 2 Medium5 1 Medium

Diskusijā Kalnciema vidusskolā jauniešiem bija iespēja tikties ar Jelgavas novada domes priekšsēdētāju Ziedoni Cauni un priekšsēdētāja vietnieku Oskaru Cīruli. Pasākuma koordinators Alvils Apsītis uzsver, ka šī tikšanās bija turpinājums pavasarī notikušajai priekšvēlēšanu laika sarunai ar abiem deputātiem, tobrīd vēl kandidātiem, kas deva iespēju jauniešiem noskaidrot, kā politiķiem veicas ar priekšvēlēšanu solījumu pildīšanu, kā sākotnējos plānus un ieceres ietekmējis sarežģītais koalīcijas veidošanas process, kā kopumā vērtējama ATR ietekme uz novada attīstību. Daugavpils 12.vidusskolas un Raiņa 6.pamatskolas pedagogu un jauniešu organizētajā sarunā piedalījās Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes pasniedzējs Dmitrijs Oļehnovičs. Diskusijas fokusā bija jautājumi par jauniešu politisko aktivitāti ietekmējošiem faktoriem. Skolotājas Iveta Vasitova un Signe Kotova atzīst, ka īpašu pārdomu vērtas skolēniem bijušas lektora tēzes, ka politika vispirms sākas katram ar savu pagalmu un, ka neiesaistīšanās politikā arī ir zināma “aktivitātes” forma, jo, piemēram, izvēle neaiziet uz vēlēšanām var būtiski ietekmēt vēlēšanu iznākumu. Attaisnojusies arī izvēle diskusiju organizēt kā kopīgu divu skolu pasākumu – tas devis iespēju plašāk iepazīt citu vienaudžu uzskatus un attieksmi pret sabiedriski politiskajām norisēm.

3 Medium4 Medium

Ropažu novada vidusskolā pirms tikšanās ar deputātiem skolotāja Velga Rotberga-Bleija organizēja jauniešiem izpētes nodarbības, kuru laikā analizētas Ropažu novada stiprās un vājās puses. Šis izpētes darbs lieti noderējis padziļinātai sarunai ar Ropažu novada domes deputātēm Renāti Gremzi un Signi Grūbi.

Par būtiskākajiem diskusiju ieguvumiem iesaistītie uzskata nepastarpinātu jauniešu komunikāciju ar vietējiem politiķiem, dziļāku izpratni gan par domju darba administratīvo procesu, gan aktuālākajiem dienas kārtības jautājumiem, kā arī iespēju praktizēt debašu iemaņas – jautājumu uzdošanu, sava viedokļa pamatošanu, darbu komandās u.c. Lūk, dažas jauniešu atziņas pēc diskusijām – šādas diskusijas jāorganizē biežāk, jo tās liek domāt par paša iniciatīvu dialogā ar pašvaldību; mūsu vecumā jāsāk darboties Jauniešu Domē; būtu labi, ja nākamreiz diskusija būtu garāka, lai varētu paspēt izrunāt visus jautājumus; diskusija bija ļoti interesanta, es secināju, ka politikai ir svarīga loma ne tikai valsts mērogā, bet arī katra cilvēka dzīvē; ļoti nozīmīgi, ka pieaugušie ieklausās un uzklausa jauniešu viedokļus; bija pozitīvas emocijas, bija iespēja uzdot jautājumus un uzzināt vairāk par domes darbu.

Projekta ieviešanas komanda ir gandarīta par paveikto un saka paldies skolu komandām par aktivitāti un ieinteresētību diskusiju organizēšanā!

IAC projekts “Piedalies un veido nākotni!”Nr.2021.LV/NVOF/MAC/024/23 Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem