Pilsoniskās līdzdalības programma “Piedalies un veido nākotni!” pirmais seminārsNew News Article

Pilsoniskās līdzdalības programma “Piedalies un veido nākotni!” pirmais seminārsNew News Article

16/04/2021

2021. gada 14. aprīlī  notika pirmais programmas “Piedalies un veido nākotni!” apguves seminārs Zoom platformā. Seminārā  piedalījās projekta  14 iniciatīvas komandu pārstāvji, kopā 28 dalībnieki no Brocēnu vidusskolas, Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils 6. vidusskolas, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas, Jaunogres vidusskola, Kalnciema vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Ropažu novada vidusskolas, Tukuma 2. vidusskolas, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Valmieras 5. vidusskolas, Valmieras tehnikuma, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas, Viļakas Valsts ģimnāzijas.

Uzsākot semināru, notika  iepazīšanās ar projektā plānoto, notika dalībnieku līdzšinējās pilsoniskās līdzdalības pieredzes aktualizēšana un turpmāko vajadzību precizēšana, vienošanās par tālākajām aktivitātēm un sadarbības formām.

 Semināru vadīja projekta eksperti un veidoja kopīgu redzējumu un apguva programmas pirmo daļu, kā projekta gaitā projekta komanda un daļinieki praktizēs pilsonisko līdzdalību jauniešu diskusijās un organizēs pašvaldību vēlēšanu simulācijās aprīlī un maijā. Programmas pirmās satura un metodikas akcenti bija veltīti, lai  paaugstinātu dalībnieku zināšanas par pilsonisko sabiedrību, demokrātiju, pilsonisko līdzdalību un līdzdalības veidiem. Dalībnieki apguva programmas tēmas par demokrātiskas valsts pārvaldi, pilsoniskās līdzdalības veidiem; vēlēšanu pamatprincipiem un metodiku, kā organizējama  vēlēšanu priekšizpēte un  pašvaldību vēlēšanu simulācijas.

Dalībnieku būtiskākā atziņas pēc semināra bija, ka seminārs bija saistošs un interesants pat neskatoties uz attālināto procesu, bija ļauts katram izteikties un vienam otru iepazīt, un, ka seminārā apgūtais saturs un metodika dos iespēju mudināt jauniešus iesaistīties vēlēšanu procesā, praktiski izspēlēt to. Dalībniekiem ir patiess prieks piedalīties labi pārdomāta projekta aktivitātēs, īpaši tādās, kas skar daļai jauniešu maz zināmas tēmas, jautājumus.

M1M2M3M4

 SIFIAC3

Projektu “Piedalies un veido nākotni!” Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/024/23.  finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.