RĪKKOPA "PIRMIE SOĻI ATTĪSTĪBAS/ GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS VĒRTĒŠANĀ"

RĪKKOPA "PIRMIE SOĻI ATTĪSTĪBAS/ GLOBĀLĀS IZGLĪTĪBAS VĒRTĒŠANĀ"

10/03/2015 / Ievietoja: IAC

Rīkkopu, balstoties savā pieredzē, sagatavojis Līdsas Attīstības izglītības centrs (Apvienotā Karaliste) projekta ''Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos'' ietvaros. Izdevumā rodamas idejas, kā vērtēt globālās izglītības procesa kvalitāti un ietekmi, sniegts ieskats vērtēšanas procesā dažādās globālās izglītības tēmās. Rīkkopa pieejama latviešu un angļu valodās. Līdsas AIC ir uzkrāta pieredze apmācību organizēšanā un skolu konsultāciju darbā globālās dimensijas integrēšanai mācību programmās. Līdsas AIC sagatavotā izdevuma Rīkkopa mērķis ir atbalstīt globālās izglītības praktiķus mācību procesa plānošanā, kā arī globālās izglītības efektivitātes, ietekmes un kvalitātes vērtēšanā. Izdevums sniedz ieskatu globālās izglītības saturā un piedāvā daudzveidīgu metodiku, ko iespējams pielāgot globālās izglītības tēmu apguves izvērtēšanai.