PROJEKTA "DZĪVOT LATVIJĀ 3" PIEREDZES KRĀJUMS

PROJEKTA "DZĪVOT LATVIJĀ 3" PIEREDZES KRĀJUMS

/ Ievietoja: IAC

No 2012.gada decembra līdz 2013.gada jūnijam IAC īstenoja projektu "Dzīvot Latvijā 3". Šis bija jau ceturtais IAC projekts Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros, tajā trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, tika piedāvāta integrācijas programmu par Latvijas valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi. Projekta laikā notika mācību un praktiskās aktivitātes, interešu klubi - ekskursijas un latviešu valodas atbalsta grupas.

Apkopojums par projekta norisi lasāmas pieredzes krājumā.