Medijpratība skolām

Medijpratība skolām

19/02/2019 / Ievietoja: IAC

Izdevums piedāvā medijpratības mācību programmu, aktivitāšu aprakstus un darba lapas, sniedz ieskatu jauniešu medijpratības novērtējumā, aplūko projekta skolu pieredzi, iepazīstina ar projekta ekspertu un dalībnieku ieteikumiem, informē par aktuālākajiem medijpratības resursiem.

Izdevums paredzēts izmantošanai darbā ar skolēniem pamatskolas un vidusskolas posmā. Materiāli noderēs valodu jomas, sociālās un pilsoniskās jomas, kā arī citu jomu mācību priekšmetu skolotājiem, klašu audzinātājiem, fakultatīvo un interešu izglītības nodarbību pedagogiem un citiem interesentiem. Krājumā pieejami arī medijpratības materiāli krievu un angļu valodā.

Izdevums “Medijpratība skolām” sagatavots  Izglītības attīstības centra projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros.