Intervija ar IAC direktori Ivetu Vērsi

Intervija ar IAC direktori Ivetu Vērsi

23/02/2021

2021.gada fenbruāra “NVO nama ziņu” izdevumā lasāma intervija ar IAC direktori Ivetu Vērsi. Aicinām izlasīt!

Uz jautājumu, ko sniedz darbs “Izglītības attīstības centrā”, Iveta atbild: "Dzīvot līdzi laikam, nepārtraukti izprast un analizēt situāciju, mācīties un kopā ar komandu meklēt jaunus risinājums. Riskēt, uzņemties atbildību un rezultātāgūt gandarījumu par paveikto kopā ar komandu un visām iesaistītajām pusēm. Uzskatu, ka mūsu komandas darbsdod iespēju atklātai komunikācijaiar sabiedrību aktuālajās vajadzībās, svarīga ir katra dalībnieka vajadzību atzīšana un stipro pušu izmantošanu darbā, kura rezultātā notiek jēgpilna izaugsme personīgajā, profesionālajā un pilsoniskajā aspektā."