Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)

2021.gada 1.janvāris - 2022.gada 30.septembris

Projekts „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (3.posms)” ir turpinājums iepriekšējo gadu IAC integrācijas jomas projektiem un tā mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem un personām, kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, izglītībai un darba tirgus vajadzībām. 

Projekta 21 mēneša laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus dažādos valodas līmeņos 400 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 35 klātienes un attālinātajās grupās.

29/06/2021

Nākamās latviešu valodas grupas iebraucējiem plānojam uzsākt 2021.gada septembrī. Aicinām pieteikties mācībām, zvanot vai rakstot uz Izglītības attīstības centru pa tālruni  26335521 vai e-pastu  iac@latnet.lv. Kad būsiet pieteikušies, t.i.  aizpildījuši anketu, augustā nosūtīsim Jums informāciju par mācību uzsākšanu attiecīgajā līmenī. Vietu skaits grupās ir ierobežots.

**************

31/05/2021

Šī gada maijā mācības latviešu valodas grupās noslēdz 108 trešo valstu valstspiederīgiem. Mācības notikušas attālināti un dažādu līmeņu (A un B) grupās. Maijā projekta ietvaros dodam iespēju 25 dalībniekiem A līmenī un 32 dalībniekiem B līmenī kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi. Maija beigās un jūnija sākumā jau uzsākam nākamās 7 attālinātās grupas trešo valstu valstspiederīgajiem, kas mācīsies līdz augusta beigām, viņi būs mācījušies 120 stundas un uzlabojuši savas latviešu valodas prasmes par vienu līmeni. Lai darbīga vasara un veicas ikkatram!

Analizējot dalībnieku iesniegtās kursu novērtējuma anketas, var secināt, ka  pilnībā apmierināti ar kursiem ir ~ 92% dalībnieku, daļēji  apmierināti ir 5%, nav apmierināti 3% dalībnieku. Kursu novērtēšanā ir iesaistījies 74 dalībnieki.
Anketās lasām ļoti daudz pateicības vārdu skolotājām un kursa organizētājiem. Taču šoreiz  uzmanību pievērsām sadaļai ,,Kursantu ieteikumi nodarbību uzlabošanai’’.

Vairāk

foto5

**************

15/03/2021

Šobrīd projekta ietvaros dažāda valodas līmeņa grupās attālināti valodu apgūst vairāk kā 120 trešo valstu valstspiederīgie.

Nākamās latviešu valodas grupas iebraucējiem plānojam uzsākt šī gada maija beigās, domājams, ka tās varēs noritēt tikai attālināti. Lai pieteiktos grupās, sazinieties ar Izglītības attīstības centru pa tālruni  26335521 vai elektronisko pastu iac@latnet.lv .

IAC Dzivojt Latvija 2021 uzlime 100x23 v4

 

************************************

22/02/2021

Laiks skrien, un pagājis jau mēnesis kopš mācību uzsākšanas. Mācāmies attālināti. Tāpēc būtisks ir jautājums, kā jūtas kursanti un kādi ir viņu secinājumi par valsts valodas apguvi attālināti. Lai gūtu atbildes uz šo jautājumu, tika uzklausītas valsts valodas prasmes B līmeņa apguvēju domas. Vairāk 

************************************

18/01/2021

2021.gada janvārī esam uzsākuši attālināto grupu komplektēšanu. Vairāk kā 150 trešo valstu valstspiederīgie ir pieteikušies attālinātajām mācībām A1, A2, B1 un B2 līmeņa grupās. Jāatzīst, ka neskatoties uz sarežģītajiem apstākļiem iebraucēju vēlme mācīties latviešu valodu nav mazinājusies, joprojām nevaram apmierināt visu klientu vēlmes un piedāvāt tik daudz grupu, cik nepieciešams. 

uzsakam1

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2020/3/02 ) tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.  Projekta kopējās izmaksas 275 520,71 eiro. 

Projekta komanda:
Linda Kluša (projekta vadītāja)
Aija Kalve (pedagoģiskā vadītāja)
Līga Puniņa (mērķa grupas koordinatore)
Aija Rusiņa (grāmatvede)
Danute Grīnfelde (tehniskais atbalsts attālinātajām mācībām)

plakats LV3