Misija

Izglītības attīstības centrs ir nevalstiska organizācija, kas veic mērķtiecīgu darbību, lai veicinātu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstību, sekmētu pilsonisko līdzdalību un profesionālo konkurētspēju mūsdienu mainīgajā pasaulē.

Izglītības attīstības centrs (IAC) piedāvā plaša spektra izglītojošus pasākumus dažādām mērķauditorijām. IAC elastīgi reaģē uz jaunākām tendencēm un sociālo pasūtījumu izglītības politikas un personāla attīstības politikas jomās.

IAC izveidots 2004.gadā, lai sniegtu teorētisku un praktisku ieguldījumu izglītības satura un metožu pilnveidošanai un dažādošanai, kvalitātes veicināšanai visās izglītības pakāpēs.


IAC komanda

Iveta Vērse

IAC biedre, direktore

Linda Kluša

IAC darbinieks, programmu un projektu vadītāja

Aija Rusiņa

IAC biedre, grāmatvede

Līga Puniņa

biroja vadītāja

Ingūna Irbīte

IAC biedre, projektu koordinatore, lektore

Aija Tūna

IAC biedre, projektu vadītāja, lektore un moderatore.

Aija Kalve

IAC biedre, projektu koordinatore, lektore

Daina Zelmene

IAC biedre, projektu koordinatore, lektore

Sandra Kalniņa

IAC biedre, IAC projektu koordinatore, lektore

Irēna Freimane

IAC biedre