Medijpratības kursi pedagogiem un skolu administrācijai

Medijpratības kursi pedagogiem un skolu administrācijai

15/09/2020

Izglītības attīstības centrs (IAC) aicina pedagogus un skolu administrācijas pārstāvjus apgūt 
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu

“Medijpratība mācību un audzināšanas darbā” (24 h)

Norises vieta un adrese: NVO namā, Ieriķu ielā 43a Rīga
Norises laiks:2020. gada 2., 8. un 22. oktobrī  no 10.00  - 16.00

Programmas saturs

  • Medijpratība un kritiskā domāšana kā būtiskas mūsdienu prasmes
  • Medijpratība un kritiskā domāšana kompetenču pieejā balstītā saturā
  • Mediju loma sabiedrībā. Mediji un ētiskās vērtības
  • Mediju satura veidošana. Mediju satura analīze un vērtēšana 
  • Interaktīvas mācību darba formas medijpratības jautājumu apguvei
  • Medijpratība dažādās mācību satura jomās: praktiski piemēri. Resursi

Semināra nodarbības vadīs IAC  ekspertes Daina Zelmene un  Inguna Irbīte.

Dalībnieki saņems saskaņotu apliecību par profesionālo pilnveidi (24 h).

Pieteikšanās un papildus informācija pa telefonu 67503730. Vietu skaits ierobežots.

Lai nodrošinātu drošības pasākumus, kas saistīti ar  Covid -19 un ievērotu noteikto distanci  starp semināru dalībniekiem, IAC programmu īstenos  NVO nama Aktu zālē.

Seminārs tiek organizētas projekta “Medijpratība skolām”ietvaros. Projektu atbalsta ASV vēstniecība Latvijā. 

Vairāk par projektu lasiet IAC mājas lapā projekta sadaļā http://www.iac.edu.lv/projekti/aktualie-projekti/new-project-page-4/ .