Aktualitātes

Aktualitātes

Aicinām apmeklēt latviešu valodas atbalsta kluba nodarbības IAC

Šī gada 15.maijā projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)" darbu uzsāka Latviešu valodas atbalsta klubs, kurā paredzētas 15 nodarbības  (kopā 30 stundas). Aktivitātes mērķis ir dot ... Lasīt tālāk

KOPĀ padarīt!

Lielas lietas var paveikt, ja ir kopīgs mērķis, skaidrs darbības plāns un pārliecība, kas tas, ko dari, ir vajadzīgs un nozīmīgs gan pašam darītājam, gan apkārtējiem cilvēkiem tuvākā kopienā un visā v... Lasīt tālāk

Starpkultūru komunikācijas programma finišē Salaspilī un Liepājā

Jūnijā programmas “Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem darbā ar trešo valstu pilsoņiem un personām, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība” apguvi noslēgušas speciālistu... Lasīt tālāk

Domu apmaiņa integrācijas padomdevēju praktikumos

6. jūnijā Jēkabpilī un 11. jūnijā Jelgavā notika integrācijas padomdevēju praktikumi. Tajos projekta dalībnieki tikās, lai dalītos pieredzē darbā ar trešo valstu pilsoņiem un diskutētu par trešo valst... Lasīt tālāk

Apkopojam pirmā pusgada rezultātus trešo valstu valstspiederīgo izglītošanā

Šī gada aprīlī un maijā IAC projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" dalībnieki pabeiguši 120 stundu mācības astoņās latviešu valodas grupās Rīgā un Jelgavā, un kopumā 104 trešo valstu valst... Lasīt tālāk

Medijpratības meistarklases skolotājiem

Īsumā- Izglītības attīstības centrs no 2019. gada februāra līdz 2019. gada maijam īstenoja ASV vēstniecības Latvijā atbalstītu projektu “Medijpratības meistarklases pedagogiem”.- Piecās medijpratības ... Lasīt tālāk

Eiroparlamenta vēlēšanu simulācijas skolās

Būt aktīvi iesaistītiem sabiedrības un politiskajās norisēs ir viens no IAC jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta "Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ" mērķiem, Šajā pavasarī, kad poli... Lasīt tālāk

Sevis un Latvijas iepazīšana: projekta norises uzņem tempu

Gandrīz neticami liekas tas, ka tikai daži mēneši aizritējuši kopš janvāra beigām, kad pirmajā kopīgajā pasākumā tikās 15 skolu komandas un 15 tālākizglītotāji no visām Latvijas pusēm, lai labāk apzin... Lasīt tālāk

Ikdienas varoņi Latvijā projekta dalībskolu jauniešu acīm

Viens no projekta mērķiem ir dziļāk iepazīt savu valsti un tās cilvēkus, lai veidotos patiesa piederības sajūta. 2019.gads Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros pasludināts par Varonības gadu, la... Lasīt tālāk

Speciālisti reģionos mācās par starpkultūru komunikāciju

Aprīļa sākumā noslēdzas mācības pirmajām trim speciālistu grupām Latvijas reģionos, kuras apguvušas 30h profesionālās pilnveides programmu “Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem... Lasīt tālāk

The project “Supporting Youth Media Literacy”

Since October 2017 till February 2019 EDC has implemented the project “Supporting Youth Media Literacy”. The project was supported by the USA Embassy in Latvia. The aim of the project was to strengthe... Lasīt tālāk

Kursantu pozitīvā pieredze latviešu valodas apguvei

Cilvēkiem, kas mācās kādu valodu, aktuāls ir jautājums, kā to apgūt efektīvāk un ātrāk?  Lai apzinātu kursantu pozitīvo pieredzi latviešu valodas apguvē, aptaujājām projekta dalībniekus -  latviešu va... Lasīt tālāk