Aicinām pieteikties starpkultūru dialoga sekmēšanas kursiem

Aicinām pieteikties starpkultūru dialoga sekmēšanas kursiem

12/05/2020

IAC uzsācis īstenot projektu „Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”. Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties 24 h profesionālās kompetences pilnveides programmā parstarpkultūru dialoga sekmēšanu dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā. Līdzdalība programmā ietver trīs dienu klātienes nodarbības. Dalībnieki saņem mācību un metodiskos materiālus. Programmas apguves noslēgumā dalībnieki iegūst apliecības par 24h kursa apguvi.

Programmas norises laiks: jūnijs - oktobris. 

Norises vieta - IAC telpas Rīgā, Dzirnavu ielā 34a - 8.

Šobrīd aicinām pieteikties uz kursiem 11.,18. un 30.jūnijā.  Pieteikuma veidlapa atrodama šeit.  Vietu skaits ierobežots.

Programmas satura virzieni:

  • kritiskās domāšanas metodes saskaņas sekmēšanai daudzkultūru klasēs
  • vērtību dimensija un tās loma starpkultūru izglītībā
  • kompetenču pieejas īstenošana un pedagogu sadarbība daudzkultūru kolektīvos
  • kultūru dažādība sabiedrībā un izglītības vidē
  • starpkultūru saskarsmes aspekti izglītībā

Vairāk par projektu lasiet šeit. Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.