2019

Aktualitātes

Mācot attālināti, esiet attieksmē un domāšanā pozitīvi!

Šī gada pavasaris bija izaicinājumiem bagāts laiks, kas lika pārskatīt iespējas, kā organizēt  mācības, kad jāievēro stingri noteikumi vīrusa Covid-19 dēļ. Projekta komanda pieņēma lēmumu 11. maijā uz... Lasīt tālāk

Mācīties darot

Pēc projekta “Izzini, dari, ietekmē!” (IzDarI) ievadsemināra 2020. gada 16. jūnijā 12 kopienu komandas no visiem Latvijas reģioniem uzsākušas pilsoniskās līdzdalības prakses izpēti savās dzīvesvietās.... Lasīt tālāk

RĪGAS SKOLU PEDAGOGI APGŪST TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMU “ETNISKĀS SASKAŅAS UN STARPKULTŪRU DIALOGA SEKMĒŠANA SKOLĀ”

Izglītības attīstības centrs jūnijā noslēdza apmācību ciklu pedagogu tālākizglītības programmā “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”. Programma izstrādāta Rīgas domes Izglītības,... Lasīt tālāk

Tiekamies klātienē!

Pēc neparastiem ierobežojumiem pilnā pavasara Izglītības attīstības centra komanda ar īpašu prieku uzsāk projekta “Dzīvot Latvijā” klātienes integrācijas nodarbības trešo valstu valstspiederīgajiem. 1... Lasīt tālāk

Noslēdzies projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālajai izaugsmei”

2020. gada 30. jūnijā ar integrācijas ekspertu apaļā galda diskusiju noslēdzies IAC projekts “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālajai izaugsmei”. Projekta ietvaros izveidoto 30h mācību ... Lasīt tālāk

Atsākta starpkultūru programmas apguve

Beidzoties ārkārtējai situācijai saistībā ar Covid- 19 izraisīto krīzi un mazinoties ierobežojumiem, ir kļuvis iespējams turpināt īstenot programmas apguvi un organizēt klātienes apmācības. Projekta n... Lasīt tālāk

Uzsākam mācīties kopā, bet attālināti

Projekta ,,Dzīvot Latvijā’’ ietvaros maijā attālinātas mācības sākušas divas latviešu valodas kursu grupas un viens latviešu sarunvalodas klubs. Lasīt tālāk

Mācāmies kopā, mācāmies attālināti

Šī gada janvāra vidū un februārī projekta “Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu (2.posms)” valsts valodas apguve tika uzsākta 8 grupās. Darbs tika organizēts ierastā ritmā: nodarbības notiek konkrē... Lasīt tālāk

Aicinām pieteikties starpkultūru dialoga sekmēšanas kursiem

IAC uzsācis īstenot projektu „Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”. Aicinām Rīgas pedagogus pieteikties 24 h profesionālās kompetences pilnveides programmā parstarpkultūru dialoga sekmēšanu dažādos m... Lasīt tālāk

Noslēdzies IAC izsludinātais skolu konkurss līdzdalībai projektā “Izzini, dari ietekmē!”

Esam gandarīti par izglītības iestāžu lielo ieinteresētību ar projekta starpniecību savās skolās un kopienās aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar demokrātijas vērtību izpratni, pilsonisko līdzdalību... Lasīt tālāk

Tā mēs mācāmies….

Projekta ,,Dzīvoju Latvijā - mācos  latviešu valodu (2.posms)’’ ietvaros  janvārī un februārī sākumā latviešu valodas apguve uzsākta 8 grupās Rīgā un Jelgavā. Tajās iesasitījušies 129 trešo valstu val... Lasīt tālāk

Starpkultūru programmas praktikumi Rēzeknē un Olainē

Projekta “Starpkultūru komunikācija un sadarbība profesionālai izaugsmei” ietvaros februārī notika integrācijas padomdevēju praktikumi Rēzeknē un Olainē.2020. gada 6. februārī praktikuma dalībnieki pu... Lasīt tālāk