Skolu pieredzes izvērtējums otrajos reģionālajos semināros Varakļānos un Kuldīgā

Skolu pieredzes izvērtējums otrajos reģionālajos semināros Varakļānos un Kuldīgā

06/12/2023

24.novembrī un 1.decembrī aizvadām otros reģionālos seminārus Varakļānu vidusskolā un Kuldīgas Centra vidusskolā. Tās ir noslēdzošās mācību dienas iecietības un cilvēktiesību programmas apguvei un līdzšinējā  mācību un audzināšanas darba izvērtējumam.  Projekta skolu komandas šī gada ietvaros ir iepazinušas un ieviesušas skolā dažādas tēmas cilvēktiesību jomā: diskriminācija, bērnu tiesības, sieviešu cīņa par savām tiesībām, taisnīgums, iecietība, Satversmes tiesa, kā arī izskatījušas dažādus cilvēktiesību un diskriminācijas  aspektus šādās nodarbībās: Cilvēktiesības un Ukrainas karš, Cilvēktiesības un mobings, Cilvēktiesību dokumenti un organizācijas, Sports un cilvēktiesības, Cilvēktiesības un pilsoniskā līdzdalība, Diskriminācijas gadījumu analīze.

Foto

Līdztekus mācībām un programmas ieviešanai skolās, projekta ietvaros nule sagatavots metodiskais materiāls "Iecietības kalendārs 2024". Kalendāra iepazīšana notiek reģionālo  semināru ietvaros un laikā līdz gada beigām skolām tiek dota  iespēja dalīties ar kalendāriem, savu pieredzi un zināšanām ar saviem sadarbības partneriem, lai Jaunajā gadā cilvēktiesību jautājumi ik dienu būtu acu priekšā: "Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā cieņā un tiesībās. Viņiem ir saprāts un sirdsapziņa un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā". 

Janv.2024. png

Varakļānu vidusskolā 24. novembrī uz reģionālo semināru pulcējušās 5 skolu komandas: Ropažu vidusskolas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Gulbenes novada vidusskolas un Aizkraukles novada vidusskolas jaunieši un skolotāji. Viesus sagaida muzikāls sveiciens, dāvaniņas  un skolas direktora uzruna, kā arī  izstāde  “Cilvēkstāsti. Ukraiņu bēgļi Varakļānu novadā”. Seminārā tika apkopota un prezentēta informācija par paveikto gada garumā, kā arī vadīta nodarbība - lomu spēle, kuras materiāli ir izmantojami  mācību procesā.

Kuldīgas Centra vidusskolā 1.decembrī viesojas un kopā mācās Bauskas 2.vidusskolas, Ventspils 4.vidusskolas un Bauskas 2.vidusskolas jaunieši un skolotāji.  

Par noderīgākajām nodarbībām šīs mācību programmas ietvaros projekta dalībnieki atzīst nodarbības "Sports un cilvēktiesības", "Sieviešu cīņa par savām tiesībām" un nodarbību "Jaunieši un iecietība". Semināra noslēgumā dalībnieki apkopo projekta ieguvumus/ iespaidus: Interesanti materiāli, kurus iespējams pielāgot jebkurai mācību stundai :: Iespēja aktīvi iesaistīties lomu spēlēs, kur nācās aizstāvēt savu pozīciju :: Aktuālas tēmas un materiāli izmantošanai audzināšanas stundās :: Iepazīt līdzīgi un "nelīdzīgi" domājošus jauniešus, diskutēt un formulēt argumentus :: Noderīgākais ir gatavs materiāls ar kuru strādāt un kas ir balstīti aktuālās tēmās :: Pirmo reizi veidoju un vadīju pasākumu, noteikti šis mani iedrošināja darīt to vēl :: Redzēt vietas no citiem skatu punktiem :: Sadarbība ar citu skolu kolēģiem :: Skolēnu iesaistīšanās un atvēršanās :: Veidojot kultūru tikšanās pasākumu jaunas pieredzes, kontaktu gūšana, kas izmantojam skolas vajadzībām :: Ļoti noderīgi gatavi/ pielāgojami materiāli darbā ar jauniešiem :: Ļoti laba kopsajūta katrā tikšanās reizē.

 

Aktivitātes norisinās IAC projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” (Nr.AIF/2022/SCT3/01),
ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”