Vasaras skolas tēmas - iecietība un cilvēktiesības skolu vidē

Vasaras skolas tēmas - iecietība un cilvēktiesības skolu vidē

28/08/2023 / Ievietoja: IAC

Vasaras izskaņā 15. un 16. augustā projekta “Iecietības kultūras stiprināšana skolu vidē” dalībnieki tikās Vasaras skolā, lai izvērtētu projektā paveikto, dalītos pieredzē, gūtu jaunas idejas cilvēktiesību satura jautājumu kompetences  stiprināšanā un plānotu turpmākos soļus projekta ilgtspējai.  

Foto 

Pasākums notika Latvijas Universitātes atpūtas un konferenču kompleksa "Ratnieki" mācību centrā.

Uzsākot Vasaras skolu, skolu komandas atskatījās uz projektā paveikto, īpaši izvērtējot un analizējot 10 dažādus Kultūru tikšanās pasākumus  dažādās Latvijas vietās, kas tika organizēti šī gada pavasarī no aprīļa līdz maijam. Katrā no projekta skolām notika viena kultūru tikšanās, kurā piedalīsies skolas kopienai piederīgie dažādu kultūru un tautību cilvēki. Ar šīm radošajām iniciatīvām  tika veicināta iecietības kultūra šajās izglītības iestādēs - kopīgās aktivitātēs iesaistījās  dažādu tautību cilvēki.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, projekta dalībnieki paplašināja savu profesionālo kompetenci un guva jaunas ierosmes cilvēktiesību satura jautājumos: kā rīkoties cilvēktiesību aizskāruma gadījumos, vērtējot cilvēktiesību lomu demokrātijas stiprināšanā un iekļaujošas sabiedrības veidošanā. Vasaras skolas nodarbības vadīja projekta satura un metodikas ekspertes Daina  Zelmene un Ingūna Irbīte, padziļināti piedāvājot metodiku iecietības prakses stiprināšanai un  darbā ar cilvēktiesību un taisnīguma jautājumiem izglītības saturā.  Vasaras skolas saturu piepildīja Artūrs Kučs, Satversmes tiesas tiesnesis un Latvijas Universitātes asociētais profesors, kurš runāja par cilvēktiesību aizsardzības institūciju un cilvēktiesību aizsardzības dokumentu nozīmi. Savukārt ceļotāja,  blogere un  grāmatu autore Zane Eniņa dalījās kultūru dažādības pieredzē, dažādā pieņemšanu un savu pieredzi, diskutējot par iecietības jautājumiem. Projekta skolu pārstāvjiem bija iespēja gūt metodisku, saturisku un emocionālu atbalstu šo nepavisam ne vienkāršo jautājumu iekļaušanai mācību procesā. "Šie ir jau gatavi materiāli, lai dotos septembrī klasē," novērtē skolotāji - Vasaras skolas dalībnieki.

Vasaras skolas noslēgumā skolu komandas un projekta komanda kopā plānoja nākamās projekta  aktivitātes, kas saistītas ar pieredzes apkopošanu Iecietības  kalendāra veidošanā un mācību materiālu un programmas satura jautājumu aprobāciju projektā iesaistītajās skolās. 

Līdzās saturiski piepildītām nodarbībām un profesionālām diskusijām laiks Ratniekos bija piepildīts arī ar neformālām sarunām un vasaras noskaņu, lai gūtu spēkus un ierosmes jaunajam mācību gadam. 

Lai ne tik vieglās tēmas ar vieglumu nonāk līdz katram skolēnam klasē! 

Projektu Nr. AIF/2022/SCT3/01 finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”