Pirmie reģionālie semināri projekta skolu komandām

Pirmie reģionālie semināri projekta skolu komandām

09/02/2023

Noslēgušies projekta pirmie reģionālie semināri, kas 27. janvārī noritēja Aizkraukles novada vidusskolā un 2. februārī Rīgas 33.vidusskolā. Šī bija iespēja projektā iesaistīto desmit skolu komandām satikties, lai novērtētu līdz šim paveikto savās izglītības iestādēs, satiktu kolēģus, izvērtētu pieredzi un dotos soli pa solim tālāk cilvēktiesību tēmu izzināšanā. Katrā seminārā piedalās 5 skolu komandu skolotāji un jaunieši. Semināros skolu komandas ieradās “pilnos sastāvos” - trīs pedagogi un trīs skolēni - kopumā 6 dalībnieki no skolas. Semināros programmas satura apguve notika pedagogiem un jauniešiem mijiedarbojoties. Līdztekus programmas satura jautājumiem, dalībnieki iepazina jaunus  metodiskus paņēmienus pieejas “jaunietis-jaunietim” nodrošināšanai.

Foto no semināriem

Ja 10 komandu skolotāji jau kopīgās mācībās bija tikušies decembrī divu dienu Ievadseminārā   Siguldā, tad jaunieši līdz šim bija darbojušies tikai savas skolas aktivitāšu ietvaros, un šī bija iespēja iepazīt un novērtēt citu projekta skolu jauniešu aktivitātes, pārdomas, sapazīties tuvāk, kā arī pārliecināties, ka domas par problēmjautājumiem nereti sakrīt, novērtēt savas komunikācijas prasmes.

Kaut arī projekts uzsācis savu darbību tikai novembrī, projekta skolās jau notikušas stundas un pasākumi par cilvēktiesību jautājumiem (CT) - par to pārliecināmies semināra pirmspusdienas daļā. Stundās skatītas tēmas par CT sportā, Ukrainas kara bēgļiem un viņu integrāciju, analizēti diskriminācijas gadījumi, iekļauta tiesas spēle. Skolotāji iekļāvušas šos jautājumus vēstures un sociālo zinātņu, angļu, latviešu valodas, literatūras un  klases stundās sākot no 8. līdz 12.klasei, izmantojot un adaptējot Ievadseminārā gūtos metodiskos materiālus. Starp lielākajiem izaicinājumiem šajā procesā  komandas min viedokļu dažādību, stereotipus,  tēmas aktualitāti jauniešiem, nepietiekamas zināšanas, lai diskutētu par šādiem jautājumiem, skolotāja gatavību atbildēt uz visdažādākajiem dažādiem jautājumiem, vērtēšanas jautājumus un to, kā iekļaut tēmas mācību programmā un kā atrast šiem būtiskajiem jautājumiem laiku. Jaunieši dalību seminārā vērtējuši pozitīvi:

Saskarsmē ar citu skolu komandām es guvu pieredzi no citiem cilvēkiem, kas man bija sveši. Guvu pieredzi par citu skolu projektiem, darbībām un jaunām idejām :: Ļoti labi, ka bija aktivitātes grupās, tas lika pārdomāt nodarbību un aprunāties par citiem :: Visas skolas grupas bija ļoti jaukas, bija viegli sarunāties un dzirdēt viedokļus :: Visinteresantākie jautājumi man bija par citu jauniešu ierosinājumiem un komentāriem anketā :: Man bija ļoti interesanti parunāt ar cilvēkiem, kurus es redzu pirmo reizi un, kā man likās, tā  ir laba prakse, lai novērtētu savas komunikācijas prasmes :: Bija interesanti runāt ar pilnīgiem svešiniekiem par kopējiem uzskatiem.

Seminārā tika prezentēti arī pirmie izpētes  rezultāti par jauniešu attieksmi saistībā ar cilvēktiesībām un diskrimināciju Latvijas skolās. Izpēte notika projekta skolās 2022. gada decembrī un 2023. gada janvārī.  Izpētei projektā ir nozīmīga loma turpmākai mācību programmas satura attīstīšanai, programma projekta laikā tiks izveidota un adaptēta projekta skolās. Izpētē piedalījās vairāk kā 600 jauniešu no 10 Latvijas skolām vecumā no 15 - 19 gadiem, tā atspoguļoja viņu viedokļus, zināšanas un pašvērtējumu par CT jautājumiem, kā arī to aktualitāti. Savas zināšanas par CT jautājumiem jaunieši lielākoties vērtē kā vidējas (3,67 punkti no 6). Izpēte izgaismo jautājumus, par kuriem jauniešiem būtu nepieciešamas papildus informācija, zināšanas un diskusijas, piemēram, kas ir un kas nav cilvēktiesību pārkāpumi, iebraukušo cilvēku CT, Stambulas konvencija, kā novērst diskrimināciju skolā un daudzi citi. Tāpat izpētes rezultāti atspoguļo jauniešiem vēlamos veidus un metodes, kā CT jautājumus iepazīt: pārsvarā jaunieši norāda uz nepieciešamību iekļaut šīs tēmas mācību stundās, pieaicināt jomas ekspertus, rīkot klases un skolas pasākumus par šiem jautājumiem un piedalīties projektos.  Jāatzīst, ja jaunieši paši vērtējuši, ka cilvēktiesību un diskriminācijas jautājumi jauniešu vidū ir aktuāli  - tikai aptuveni 1/6 daļa no aptaujātajiem norāda, tas ir maz aktuāli, pārējie saskata šo jautājumu aktualitāti jauniešu vidū. Izpētes rezultāti šobrīd palīdz programmas satura un metodikas  ekspertēm izpētes rezultātā konstatētās vajadzības iekļaut mācību programmas saturā un kultūru tikšanos sagatavošanā. Pētījums projekta gaitā tiks papildināts un noslēgumā sagatavots plašāks ziņojums, kas būs lasāms arī IAC mājas lapā.

Atgriežoties skolās, komandas ir guvušas jaunas ierosmes un materiālu CT tēmu iekļaušanai un aprobācijai savā skolā.  Semināra gaitā skolotāji un skolēni piedalījās aktivitātēs par mobingu skolā un sieviešu diskriminācijas un tiesību jautājumu attīstību gadsimtu gaitā. Šie jautājumi nākamajam mācību posmam, diskusijām un ierosmēm uzsākt sarunas un aktivitātes gan skolotāju kolektīvā, gan ar jauniešiem. Semināra norisi pozitīvi novērtējuši praktiski visi reģionālo semināru dalībnieki.

 

Projektu Nr. AIF/2022/SCT3/01 finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”