IAC konference "Cilvēktiesību izglītība: skats no skolas perspektīvas"

IAC konference "Cilvēktiesību izglītība: skats no skolas perspektīvas"