Reģionālie forumi Rīgā un Daugavpilī

Reģionālie forumi Rīgā un Daugavpilī

27/02/2018

Projekta galvenās publiskās aktivitātes ir reģionālie forumi Rīgā 1.martā un Daugavpilī 2.martā, to mērķis ir veicināt pieredzes apmaiņu un diskusiju par to, kā stiprināt jauniešu piederības sajūtu skolai un valstij, apzināties katra lomu tajā. Forumā būs iespēja piedalīties skolu pieredzes darbnīcās, novērtēt līdzdalības un sadarbības prasmju nozīmi un gūt kultūras pieredzi.  

Forumā Rīgā piedāvāsim iepazīties ar projekta dalībskolu pieredzi šādās darbnīcās: 

Rīgas Klasiskā ģimnāzija vadīs darbnīcu “Spēlē, spēlē, ko tu spēlē…“. Darbnīcā būs iespēja uzzināt par skolas pieredzi viktorīnu, interaktīvu literāru spēļu organizēšanā par dažādu ar Latviju saistītu jautājumu izzināšanā  vidusskolniekiem, kur liela loma pašiem jauniešiem.  Aicināsim iesaistīties spēles  “4 elementi Latvijas simtgadei” norisē.
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija vadīs darbnīcu “Ienāc. Apskati. Līdzdarbojies.” Darbnīcā būs iespēja kļūt par aktīviem  dalībniekiem, lai izzinātu   skolas pieredzi, kā veicināt jauniešu saliedēšanu un sadarbību  stundās un  neformālā veidā, kur akcents ir uz skolēnu pašpārvaldes darbu un muzeja lomu piederības sajūtas veidošanā savai skolai, kopienai un valstij; kā veicināt sociālo saskaņu un vecāku iesaisti. Dalībnieki  saņems skolā izstrādātas un aprobētas darba lapas.
Rīgas 31.vidusskola vadīs darbnīcu “Es Latvijai”. Darbnīcā demonstrēs skolas pieredzi patriotisma veicināšanā skolā un iesaistīs dalībniekus  sava unikālā ornamenta darināšanā,  veidot Stāstu segu, lai radītu Latvijai dāvanu, kuru var mantot nākamās paaudzes. Skolas projekta  “Mana dāvana Latvijai” ietvaros tiek turpināta pasaules latviešu iecere Latvijas simtgadei. Vai jūs zināt savu īpašo vienīgo zīmi/ ornamentu?
Olaines 2.vidusskola vadīs darbnīcu “Latvija pīnē”. Darbnīcā būs iespējams iepazīt skolas daudzveidīgo pieredzi  darbā ar jauniešiem, iesaistot interaktīvās dzīvesvietas izpētes un pilsoniskās aktivitātēs, tiks sniegts atskats uz pašvaldību vēlēšanu simulācijas organizēšanu vidusskolas un pamatskolas vecākajās klasēs:  KĀ to izdarīt un KĀPĒC tas ir lietderīgi? Kā arī iesaistīties viktorīnā “Ko tu zini par savu pilsētu? “ un veidot Latvijas spēka zīmes aproču veidā.
Rīgas Ķengaraga vidusskola vadīs darbnīcu “PAR  vai PRET. Debates kā metode.” Darbnīcā skola demonstrēs savu pieredzi debašu organizēšanā un vadīšanā, kā arī parādīs šīs metodes nozīmību darbā ar jauniešiem. Darbnīcas dalībniekiem būs iespēja piedalīties debatēs, izvēloties pozīciju PAR vai PRET par noteiktu jautājumu, izvirzot argumentus un formulējot viedokli. Debates organizē skolotāju un skolēnu komanda.

Forumā Daugavpilī skolas vadīs šādas darbnīcas: 

Špoģu vidusskola vadīs darbnīcu “Mēs nākam no…”. Darbnīcā skola dalīsies savā pieredzē ar to, kā iesaistīt  jauniešu lietu speciālistus un jauniešus kopienu aktualitāšu apzināšanā un izpētē, informācijas meklēšanā apkārtnes iepazīšanai, iegūto materiālu dokumentēšanā saistošā formā un kopienu jauniešu diskusiju organizēšanā par savas dzimtās puses vērtībām. Būs iespēja arī katram darboties dzīves vietas kvalitātes kritēriju izvērtēšanā. 
Daugavpils 10.vidusskola vadīs darbnīcu “Spēlēsim Latviju!” Darbnīcā būs iespēja uzzināt par spēļu sagatavošanu  Latvijas iepazīšanai, piedalīties spēlē “Ceļojums pa pilsētām gar Latvijas  robežu” kopā darbnīcas pārējiem dalībniekiem. Iesaistīties diskusijā par spēli kā aizraujošu un efektīvu mācīšanās un izzināšanas paņēmienu.
Daugavpils 12.vidusskola vadīs darbnīcu “Iedegsim gaismu sevī un citos caur piederību savai zemei”. Izmantojot sarunu, skolas pieredzi un praktisku darbošanos, atklāsim piederību savai zemei. Darbnīcā vadītāji dalīsies pieredzē par jauniešu sadarbību un darbībām, kas skolā  tiek veiktas ceļā uz Latvijas valsts simtgadi, kā arī stāstīs par to, kāpēc ir svarīgi skolā celt jauniešu pilsoniskumu.
Viļakas Valsts ģimnāzija vadīs darbnīcu “Jaunieši VAR!”
Darbnīcā aicināsim domāt līdzi un iesaistīties aktivitātēs, lai  iepazīstinātu ar skolas  pieredzi un demonstrētu praktiskus piemērus jauniešu līdzdalības veicināšanai un izpratnes veidošanai par tēmu “Līdzdalība”. Kopā diskutēsim par to, kā ikviens no mums to var ietekmēt, un runāsim par to, kāds atbalsts nepieciešams.
Daugavpils 9.vidusskola vadīs darbnīcu “Kodē, kodē, atkodē! Spēlē, spēlē, izspēlē!”. Darbnīcas laikā tiks atklāta skolas dažādu spēļu izmantošanu pieredze mācību un audzināšanas procesā, piemēram, Latviešu dievību mafija, pilsētu nosaukumu kodēšana, QR kodu izmantošana, loģisko mīklu un mēmu veidošana u.c. Pastāstīsim un iesaistīsim arī Tevi!