Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)

2019.gada 1.janvāris - 2020.gada 31.decembris

Projekta „Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguvi trešo valstu valstspiederīgajiem, kas veicinās viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un darba tirgū Latvijā. Tā sasniegšanai 24 mēnešu laikā IAC piedāvās 120 stundu intensīvus latviešu valodas apguves kursus 350 trešo valstu valstspiederīgajiem kopumā 28 grupām dažādos valodas līmeņos un 4 latviešu valodas klubos valodas lietošanas atbalstam pēc 120 stundu kursu noslēguma.

LV karog3

Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā, iekļaušanos Latvijas Republikas izglītības sistēmā un darba tirgū, kā arī uzlabot pakalpojumu pieejamību mērķgrupai.

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas 201 553,06 eiro.

Aicinām trešo valstu valsts piederīgos  pieteikties latviešu valodas apguvei grupās A1, A2  un B1 līmenī 120 stundu apjomā no 6.jūlija un no 7.septembra  mācību telpās Rīgas centrā dienas un vakara grupās bez maksas. 

Lai pieteiktos, lūdzu aizpildiet anketu!

Dokumentu oriģinālus (uzturēšanās atļauja un sertifikāts par valsts valodas prasmi A2 līmenī) lūgsim uzrādīt pirmajā nodarbību dienā.

Vairāk informācijas  pa tālruni - 67503730  vai rakstot uz e-pastu iac@latnet.lv. Kursu noslēgumā būs iespēja kārtot valsts valodas prasmes pārbaudījumu un saņemt sertifikātu.

Nr. p.k.

Valodas apguves līmenis

Nodarbības plānots uzsākt

 laiks

vieta

 

  1.  

A1 līmenis, 

grupa iesācējiem

 

06.07.2020.

Pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 10.30  - 13.00

Telpās Rīgas centrā

2.

 

B1  līmenis

(tiem, kam ir A2 sertifikāts)

06.07.2020.

otrdien, ceturtdien
no plkst.
17.30 – 20.00
un sestdien no plkst. 10.00 - 13.20

Telpās Rīgas centrā

3.

A1 līmenis
grupa iesācējiem

2020.gada septembrī

Vakara grupa 3 reizes nedēļā

Tiks precizēts

4.

A2 līmenis

(tiem, kam ir A1 apliecības)

2020.gada septembrī

3 reizes nedēļā

 

Tiks precizēts

 5.

B1 līmenis

(tiem, kam ir A2 apliecības)

2020.gada septembrī

Dienas grupa 3 reizes nedēļā

Tiks precizēts

2020.gada janvārī un februārī esam uzsākuši 8 latviešu valodas grupu  (120 h) norisi (7 grupas Rīgā un 1 Jelgavā): 2 A1 līmeņa grupas, 4 A2 līmeņa grupas 2 B līmeņa grupas. No 16.04. latviešu valodas mācības tiek organizētas attālināti.

Līdz 2019.gada decembra beigām kopumā noslēgušās 16 latviešu valodas grupas Rīgā un Jelgavā, kuras pabeiguši 200 trešo valstu valstspiederīgie. Pēc kursu noslēguma 137 dalībnieki pieteikušies  valsts valodas prasmes pārbaudei un 85% to nokārtojuši.  Noslēgušies divi latviešu sarunvalodas klubi, kuru apmeklējuši 69 trešo valstu valstspiederīgie.  Mācības norisinājās Rīgā gan vakara, gan dienas grupās mācību telpās pilsētas centrā un Ziepniekkalnā, kā arī vien grupa tika organizēta Jelgavā. 

Projekta komanda:
Projekta vadītāja - Linda Kluša,
Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve
Mērķgrupas koordinatore - Līga Puniņa
Grāmatvede - Aija Rusiņa

Latviešu valodas kursu novērtējuma anketa