Aktualitātes

Aktualitātes

Medijpratības meistarklases skolotājiem

Īsumā- Izglītības attīstības centrs no 2019. gada februāra līdz 2019. gada maijam īstenoja ASV vēstniecības Latvijā atbalstītu projektu “Medijpratības meistarklases pedagogiem”.- Piecās medijpratības ... Lasīt tālāk

Eiroparlamenta vēlēšanu simulācijas skolās

Būt aktīvi iesaistītiem sabiedrības un politiskajās norisēs ir viens no IAC jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta "Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ" mērķiem, Šajā pavasarī, kad poli... Lasīt tālāk

Sevis un Latvijas iepazīšana: projekta norises uzņem tempu

Gandrīz neticami liekas tas, ka tikai daži mēneši aizritējuši kopš janvāra beigām, kad pirmajā kopīgajā pasākumā tikās 15 skolu komandas un 15 tālākizglītotāji no visām Latvijas pusēm, lai labāk apzin... Lasīt tālāk

Ikdienas varoņi Latvijā projekta dalībskolu jauniešu acīm

Viens no projekta mērķiem ir dziļāk iepazīt savu valsti un tās cilvēkus, lai veidotos patiesa piederības sajūta. 2019.gads Latvijas valsts simtgades svinību ietvaros pasludināts par Varonības gadu, la... Lasīt tālāk

Speciālisti reģionos mācās par starpkultūru komunikāciju

Aprīļa sākumā noslēdzas mācības pirmajām trim speciālistu grupām Latvijas reģionos, kuras apguvušas 30h profesionālās pilnveides programmu “Atbalsts publiskā un privātā sektora pakalpojumu sniedzējiem... Lasīt tālāk

The project “Supporting Youth Media Literacy”

Since October 2017 till February 2019 EDC has implemented the project “Supporting Youth Media Literacy”. The project was supported by the USA Embassy in Latvia. The aim of the project was to strengthe... Lasīt tālāk

Kursantu pozitīvā pieredze latviešu valodas apguvei

Cilvēkiem, kas mācās kādu valodu, aktuāls ir jautājums, kā to apgūt efektīvāk un ātrāk?  Lai apzinātu kursantu pozitīvo pieredzi latviešu valodas apguvē, aptaujājām projekta dalībniekus -  latviešu va... Lasīt tālāk

Pedagogiem iespēja pieteikties uz meistarklasēm kritiskajā domāšanā un medijpratībā 9.maijā

Izglītības attīstības centrs (IAC) aicina pedagogus un skolu administrācijas pārstāvjus uz semināriem - meistarklasēm par medijpratību un kritisko domāšanu.Satura jautājumi:medijpratība un kritiskā do... Lasīt tālāk

Programma un mācību materiāli medijpratībā “Medijpratība skolām”

Izglītības attīstības centrs projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros sagatavojis izdevums “Medijpratība skolām”. Izdevums piedāvā medijpratības mācību programmu, aktivitāšu apraks... Lasīt tālāk

Lai skolotāji un skolēni patiesi strādātu KOPĀ: profesionālās un personības pilnveides seminārs

Ar trīs dienu semināru „Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā” sākās IAC jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” tiešās norises... Lasīt tālāk

Aicinājums pieteikties starpkultūru izglītības programmā

Aicinām pieteikt dalībniekus apmācību programmai starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem. Programma tiek īstenota Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikāc... Lasīt tālāk

Pasaule ap mani kļūst saprotamāka

Noslēdzies projekta “Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” otrais gads. Atskatāmies uz rezultātiem un veicam apkopojumu par to, kas sasniegts 26 mēnešos.Daudz esam iemācījušies paši un vēl vairāk i... Lasīt tālāk