Aktualitātes

Aktualitātes

Jauna situācija - jauna mācīšanās pieredze

Laiks skrien, un pagājis jau mēnesis kopš mācību uzsākšanas. Mācāmies attālināti. Tāpēc būtisks ir jautājums, kā jūtas kursanti un kādi ir viņu secinājumi par valsts valodas apguvi attālināti. Lai gūt... Lasīt tālāk

Iespēja iebraucējiem Latvijā apgūt latviešu valodu 2021.gadā

2021.gada janvārī turpinām sadarbību ar iebraucējiem Latvijā, piedāvājot apgūt latviešu valodu jau trešā projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros, kas līdz 2022.gada septembrim tiks... Lasīt tālāk

Veselību, spēku un veiksmi Jaunajā 2021. gadā!

Izglītības attīstības centra komanda pateicas visiem, kas bija ar mums, noticēja mums un kopā  soli pa solim  piedzīvoja 2020. gadu.Lai Ziemassvētku miers ienāk Jūsu sirdīs, siltums un gaisma Jūsu māj... Lasīt tālāk

Uzsākta programmas “Ceļvedis medijpratībā” aprobācija skolās

IAC ekspertes Daina Zelmene un Ingūna Irbīte izstrādājušas  pedagogu profesionālās pilnveides programmu “Ceļvedis medijpratībā”, kura piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īsteno... Lasīt tālāk

Noslēgušās Izglītības attīstības centra organizētās latviešu valodas mācības iebraucējiem Latvijā

Biedrība „Izglītības attīstības centrs” (IAC)  divu gadu laikā sniegusi atbalstu latviešu valodas apguvē 350 trešo valstu valstspiederīgajiem ar mērķi  veicināt viņu iekļaušanos izglītības sistēmā un ... Lasīt tālāk

Projekta “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā” rezultāti

Izglītības attīstības centrs (IAC) 2020. gadā  no februāra līdz  novembrim īstenoja projektu “Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā”, lai veicinātu sabiedrības integrāciju Rīgā, īstenojot starpkultūru ... Lasīt tālāk

Pēdējās nodarbības klātienē …

Septembrī divas grupas (27.grupa - A1 valodas prasmes līmenis, 28.grupa A2 - valodas prasmes līmenis) uzsāka valsts valodas apguvi klātienē,  un cerējām, ka  kursanti mācīsies kopā visas 120 stundas. ... Lasīt tālāk

Izdevums IZDARI!

2020. gada oktobrī   projektā “Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)” noslēdzas IAC komandas   aktīvais darbs ar 12 Latvijas  vietējo kopienu komandām. Projekta pieredze apkopota izdevumā “Izdari!” Lasīt tālāk

Aicinām pedagogus pieteikties jaunā programmā “Ceļvedis medijpratībā”!

Izglītības attīstības centrs  (IAC) sadarbībā ar ASV vēstniecību Latvijā  piedāvā atbalstu skolotājiem jaunā mācību satura un pieejas īstenošanā - 36 h profesionālās pilnveides programmu kritiskajā do... Lasīt tālāk

Kopsavelkot ciparus par valodas mācībām iebraucējiem

Projekta “Dzīvoju Latvijā – mācos latviešu valodu (2.posms)” pusotra gada norises laikā (no 2019.gada janvāra līdz 2020.gada 30.jūnijam) noslēgušās mācības 24 grupās Rīgā (22) un Jelgavā (2), valodas... Lasīt tālāk

Kā iedzīvoties? jeb divdesmit stundās par svarīgāko iebraucējiem Latvijā

Septembrī trešo valstu valstspiederīgos atkal pulcinājām uz integrācijas kursu nodarbībām. Dalībniekiem 20 stundu apjomā no 17.septembra līdz 1.oktobrim bija iespēja saprast Latvijas valsts iekārtas u... Lasīt tālāk

Medijpratības kursi pedagogiem un skolu administrācijai

Izglītības attīstības centrs (IAC) aicina pedagogus un skolu administrācijas pārstāvjus apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu“Medijpratība mācību un audzināšanas darbā” (24 h... Lasīt tālāk