Aktualitātes

Aktualitātes

Programma un mācību materiāli medijpratībā “Medijpratība skolām”

Izglītības attīstības centrs projekta “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” ietvaros sagatavojis izdevums “Medijpratība skolām”. Izdevums piedāvā medijpratības mācību programmu, aktivitāšu apraks... Lasīt tālāk

Lai skolotāji un skolēni patiesi strādātu KOPĀ: profesionālās un personības pilnveides seminārs

Ar trīs dienu semināru „Vērtības, iespējas un izaicinājumi daudzveidības kontekstā” sākās IAC jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Dzīvot, mācīties un strādāt KOPĀ” tiešās norises... Lasīt tālāk

Aicinājums pieteikties starpkultūru izglītības programmā

Aicinām pieteikt dalībniekus apmācību programmai starpkultūru saskarsmē un darbam ar trešo valstu pilsoņiem. Programma tiek īstenota Izglītības attīstības centra (IAC) projekta „Starpkultūru komunikāc... Lasīt tālāk

Pasaule ap mani kļūst saprotamāka

Noslēdzies projekta “Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu” otrais gads. Atskatāmies uz rezultātiem un veicam apkopojumu par to, kas sasniegts 26 mēnešos.Daudz esam iemācījušies paši un vēl vairāk i... Lasīt tālāk

Par IAC medijpratības programmu un mācību materiāliem lasiet profesionālajā laikrakstā "Izglītība un Kultūra"

Lasiet rakstu Izglītības attīstības centrs (IAC) ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu kopš 2017. gada oktobra īsteno projektu „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”, kura mērķis ir, sekmējot jauni... Lasīt tālāk

Turpinām mācības

Latviešu valodas nodarbības šajā rudenī turpinās 3 grupās, tajās latviešu valodu apgūst vairāk kā 40 trešo valstu valstspiederīgo. Šīs grupas pabeigs mācības decembra sākumā, pēc tam kursantiem būs ie... Lasīt tālāk

Medijpratības programmas noslēguma seminārs

Projekta „Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai” 16 skolu komandas  2018. gada 1. - 3. novembrī piedalījās medijpratības programmas noslēguma seminārā Siguldā, lai izvērtētu līdz šim projektā pavei... Lasīt tālāk

Pedagogu izglītojošie semināri Latvijas reģionos

2018.gada augustā un septembrī medijpratības semināri notika visos Latvijas reģionos. To mērķis bija iepazīstināt ar projektā sagatavoto medijpratības programmu un tās aprobācijas pieredzi pedagogus, ... Lasīt tālāk

Cilvēki valodas mācās dažādi

Cilvēki valodas mācās dažādi. Mācoties, ir svarīgi saprast, kuri ir tie apstākļi, stimuli, kas palīdz saprast dzirdēto, izteikt savas domas mutvārdos un rakstveidā, kas motivē iet uz nodarbībām  un ve... Lasīt tālāk

Pieteikšanās kursiem par vērtībizglītību septembrī/oktobrī

 Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā (36 h) (programma tik īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma Nr. IZM 2018/6 ietvaros) Izglītības  attīstība... Lasīt tālāk

Pilnas riekšavas iedvesmas un praktisku rīku jaunajam darba cēlienam

Tā īsumā var raksturot izvērtējuma anketās ierakstītās un atvadu brīdī izteiktās Izglītības attīstības centra (IAC) rīkotās Vasaras skolas “Pedagoga profesionālo un personīgo kompetenču pilnveide skol... Lasīt tālāk

Latviešu valodas kursu grupas iebraucējiem no 2018.gada septembra

Projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros no šī gada septembra darbu uzsāks grupas dažādiem valodas prasmes līmeņiem: A1, A2 un B grupas. Aicinām trešo valstu valstspiedrīgos pieteik... Lasīt tālāk