Aktualitātes

Aktualitātes

Pārdomas pirmo mācību gadu noslēdzot

Skolotāju pārdomas, atziņas par projektā ,,Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu’’ gūto pieredziApritējis gads, kopš tika uzsākts projekts ,,Dzīvoju Latvijā -mācos latviešu valodu’’. Šī gada laikā 1... Lasīt tālāk

Aicinām trešo valstu valstspiederīgos mācīties latviešu valodu

“Izglītības attīstības centrs” (IAC) 2018.gada janvārī uzsāk latviešu valodas mācību kursu nodarbības, kurās ir iespēja bez maksas mācīties grupā latviešu valodu 120 stundu apjomā. Lasīt tālāk

SKOLU KONKURSS LĪDZDALĪBAI PROJEKTĀ "ATBALSTS LATVIJAS JAUNIEŠU MEDIJPRATĪBAI"

Projekta "Atbalsts jauniešu medijpratībai" ietvaros aicinām līdz 5.decembrim pieteikties skolas dalībai projektā: skolu komandu semināros, medijpratības programmas ieviešanā, mācību materiālu izvērtēš... Lasīt tālāk

PIEREDZES KRĀJUMS “DAUDZVEIDĪBA UN IEKĻAUŠANA SKOLU KOPIENĀS”

18. oktobrī Izglītības attīstības centrs prezentē pieredzes krājumu  ”Daudzveidība un iekļaušana skolu kopienās”, kas sagatavots  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības in... Lasīt tālāk

JAUNIEŠU INTEGRĀCIJAS UN LĪDZDALĪBAS AKTIVITĀŠU VADĪBA VIETĒJĀS KOPIENĀS

Oktobrī noslēdzas projekta “Jauniešu līdzdalība kopienu attīstībā” aktivitātes ar pieredzes krājuma  “Jauniešu integrācijas un līdzdalības aktivitāšu vadība vietējās kopienās” prezentēšanu un publicēš... Lasīt tālāk

Pieteikšanās latviešu valodas apguvei

Septembrī projekta ietvaros organizējam latviešu valodas kursus 4 grupām A un B prasmes līmenī.  Lasīt tālāk

RUDENS MĀCĪBU SEZONA LATVIEŠU VALODAS APGUVEI

Sākoties rudenim, mūsu skolotāji turpina strādāt ar nākamajām latviešu valodas kursu grupām projekta "Dzīvoju Llatvijā - mācos latviešu valodu" ietvaros. Septembra beigās mācības  būs uzsākušas 4 jaun... Lasīt tālāk

"IZZINĀT. PIEREDZĒT. RĪKOTIES" METODISKO IETEIKUMU KRĀJUMS

Jauniešu integrācijas un līdzdalības sekmēšanas projekta „Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” rezultātā izveidots dalībskolu pieredzes un metodisko ieteikumu krājums. Lasīt tālāk

Vasaras ziņas

Arī vasaras mēneši IAC īstenotajā projektā ,,Dzīvoju Latvijā- mācos latviešu valodu’’ ir spraigs valsts valodas apguves laiks.  31. jūlijā mācības pabeidza 7. grupa,  kas valsts valodu mācījās pēc int... Lasīt tālāk

VASARAS ZIŅAS PROJEKTĀ "DZĪVOJU LATVIJĀ - MĀCOS LATVIEŠU VALODU"

Arī vasaras mēneši ir spraigs valsts valodas apguves laiks.  31. jūlijā mācības pabeidza 7. grupa,  kas valsts valodu mācījās pēc intensīva valodas apguves plāna, tas ir – mācības notika katru dienu n... Lasīt tālāk

Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints noslēdzies

“Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints” - tieši tā daļa projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” dalībnieku pašās jūnija beigās novērtēja aizvadīto pusgadu. Tas bijis piesātināts, j... Lasīt tālāk

SEVIS, KOPIENAS, LATVIJAS UN PASAULES IEPAZĪŠANAS SPRINTS NOSLĒDZIES

“Sevis, kopienas, Latvijas un pasaules iepazīšanas sprints” - tieši tā daļa projekta “Izzināt. Pieredzēt. Rīkoties” dalībnieku pašās jūnija beigās novērtēja aizvadīto pusgadu. Tas bijis piesātināts, j... Lasīt tālāk