Dzīvot Latvijā

Dzīvot Latvijā

09/03/2020 - 31/12/2020

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada 9. marta līdz 2020. gada 31. decembrim īsteno projektu „Dzīvot Latvijā” (Nr. PMIF/8/2019/3/02). Projekts tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Latvijas valsts budžeta finansējumu.

Projekta mērķis ir īstenot integrācijas programmu, kas sekmē mērķa grupas iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, patvēruma meklētāji un personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss), un kuras likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt šo personu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Aicinām pieteikties bezmaksas kursos! Izglītības attīstības centrs (IAC) jūlijā piedāvā īpaši sagatavotās nodarbībās iepazīt Latviju – valsti, iedzīvotājus, kultūru, tradīcijas.

Nodarbības ļaus saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, informāciju un atbalstu, kā arī satikt un iepazīt cilvēkus, kas ieradušies uz dzīvi Latvijā. Nodarbību dalībniekiem būs iespēja bez maksas doties ekskursijā uz kādu no Latvijas novadiem un apmeklēt muzeju, koncertu vai citu pasākumu.

Piesaki dalību dienas VAI vakara kursos pa tālruni 67503730  vai  e-pastu iac@latnet.lv.
Dienas grupas nodarbības notiek 1.,7.,8. un 16.jūlijā  plkst. 10.00-14.00 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Katrā dienā plānotas 5 nodarbības.

Vakara grupa nodarbības notiek 1.,7.,8.,14. un 16.jūlijā  plkst. 17.30-20.45 Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, Rīgā. Katrā dienā plānotas 4 nodarbības.

Nodarbību pirmajā dienā informēsim par bezmaksas ekskursiju un muzeja apmeklējumu.

Ja nodarbību laikā nepieciešama mazuļu pieskatīšana, zvani 29184594 Danutei vai raksti danute.grinfelde@gmail.com

*****************************

Projekta aktivitātes:

 • mērķa grupas apzināšana un informēšana
 • integrācijas kursi un pasākumi
 • latviešu valodas mācību kursi un valodas klubi
 • publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Projekta aktivitātes sniegs mērķa grupas pārstāvjiem iespējas gūt ieskatu Latvijas vēsturē, kultūrā un vērtībās, uzzināt par latviešu valodas lomu darbā un ikdienā, izprast Latvijas Republikas pārvaldi un tās pamatā esošo tiesiskuma principu, no dažādiem skata punktiem iepazīt Latvijas sabiedrību un sadzīvi, iegūt informāciju par veselības aprūpi, sociālajiem un pakalpojumiem un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām, kā arī piedalīties dažādu iedzīvotāju kopienu aktivitātēs, veidojot kontaktus un attīstot sadarbības prasmes. Papildus informāciju var uzzināt,  rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.

2020.gada laikā no marta līdz decembrim piedāvājam:

 • mācīties par Latvijas valsti, iedzīvotājiem, tradīcijām, pieejamo sociālo atbalstu;
 • iesaistīties latviešu valodas apguves grupās ar iespēju kārtot latviešu valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā un iegūt atbilstošu apliecību;
 • apmeklēt muzejus, koncertus, teātra izrādes u.c.;
 • nostiprināt latviešu vaoldas prasmes sarunvalodas klubos;
 • doties ekskursijās uz kādu no Latvijas novadiem;
 • satikt cilvēkus ar līdzīgu pieredzi un iegūt draugus;
 • sadarbībā ar IAC komandu un dažādu jomu speciālistiem saņemt atbildes uz saviem jautājumiem, informāciju un atbalstu.

Projekta komanda:
Projekta vadītāja - Linda Kluša,
Projekta pedagoģiskā vadītāja - Aija Kalve
Projekta integrācijas un publicitātes koordinatore - Danute Grīnfelde
Asistente - Līga Puniņa
Grāmatvede - Aija Rusiņa

 IAC Dzivot Latvija 2020 plakats

Projekts tiek īstenots  Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu. Projekta kopējās izmaksas  74 644,24 eiro.