Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā

Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā

Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2020. gada 17. februāra līdz 15. novembrim īsteno projektu „Starpkultūru dialoga sekmēšana skolā” (Nr.DIKS - 20-251-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projektā iesaistīti 40 pedagogi un administrācijas pārstāvji no Rīgas izglītības iestādēm, kuras īsteno latviešu un mazākumtautību izglītības programmas, jaunatnes darba organizatori, skolotāji, kas strādā ar dažādu vecumposmu skolēniem. 

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru izglītības pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu starp cilvēkiem ar dažādu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko mantojumu. Projektā iesaistītie izglītības darbinieki apgūst 24h kursa programmu “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga sekmēšana skolā dažādos mācību priekšmetos un audzināšanas darbā”, apgūto projekta dalībnieki adaptē savā profesionālajā darbā atbilstoši izglītības iestādes specifikai, ņemot vērā skolēnu sociāli demogrāfisko profilu un aktuālās pedagoģiskās vajadzības.

Projekta aktivitātes:

  • mērķa grupas apzināšana un izveide
  • apmācības pasākumi pedagogiem etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga sekmēšanai izglītības iestādēs
  • publicitātes un ilgtspējas pasākumi

Programmas satura virzieni:

  • kritiskās domāšanas metodes saskaņas sekmēšanai daudzkultūru klasēs
  • vērtību dimensija un tās loma starpkultūru izglītībā
  • kompetenču pieejas īstenošana un pedagogu sadarbība daudzkultūru kolektīvos
  • kultūru dažādība sabiedrībā un izglītības vidē
  • starpkultūru saskarsmes aspekti izglītībā

Programmas norises laiks 11.,18. un 30.jūnijs. Norises vieta IAC telpas Rīgā, Dzirnavu ielā 34a.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 5.jūnijs. Pieteikuma veidlapa atrodama šeit. Vietu skaits ierobežots.

Papildus informācija, rakstot uz iac@latnet.lv vai zvanot pa tālruni 67503730.