Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai

Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai

15/02/2021 - 15/10/21

Izglītības attīstības centrs no 2021. gada 15. februāra līdz 15. oktobrim īsteno projektu „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai” (DIKS-21-139-lī). Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju  un saliedētas sabiedrības stiprināšanu Rīgas pilsētā, īstenojot starpkultūru apmācības un informatīvus pieredzes apmaiņas pasākumus, kas vērsti uz etniskās saskaņas un iecietības vērtību stiprināšanu.

Projektā iesaistīti ir 40 pedagogi, metodiķi un administrācija no Rīgas izglītības iestādēm, ar latviešu un mazākumtautību izglītības programmām, kas strādā ar dažādu vecumposmu skolēniem.Dalībnieki  apgūs 24h programmu “Etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumi kompetencēs balstītā izglītības saturā”. Programma stiprinās pedagogu zināšanas un prasmes dažādības vadībā, etniskās saskaņas un integrācijas sekmēšanā, valstiskās piederības aktualizēšanā, sniegs iespējas savstarpējam profesionālajam atbalstam. IAC ekspertu izveidotā programma sniegs palīdzību kompetencēs balstītā izglītības satura piepildīšanā ar starpkultūru izglītības tematiku. Apgūto projekta dalībnieki adaptēs savā profesionālajā darbā atbilstoši izglītības iestādes specifikai.

Aicinām  Rīgas pedagogus pieteikties profesionālās kompetences pilnveides  programmā IAC  īstenotajā projektā „Kompetenču izglītība starpkultūru dialoga veicināšanai”.

Ja vēlies uzzināt mācību aktivitāšu piemērus pilnveidotā mācību satura īstenošanai starpkultūru izglītības tematikā, rast idejas vērtībizglītības aktualizēšanai klases audzināšanas stundās, gūt ierosmes valstiskās identitātes un patriotisma stiprināšanai, tad piesakies! Pieteikuma veidlapa 

Norises laiks Zoom platformā  2021. gada 23. martā, 13. un 29. aprīlī  no 14.30 - 17.30

Programmas saturā:

  • Pieejas izglītības standartos noteikto vērtību:  tolerance, atbildība, cieņa, solidaritāte stiprināšanai mācību un audzināšanas darbā;
  • Paņēmieni stereotipu un aizspriedumu atpazīšanai un mazināšanai;
  • Paņēmieni valstiskās identitātes un piederības sajūtas stiprināšanai;
  • Medijpratības iemaņu pilnveidošana sabiedrības vienotības stiprināšanai;
  • Kritiskās domāšanas metodes etniskās saskaņas sekmēšanai daudzkultūru klasēs;
  • Idejas un metodiskie materiāli starpkultūru izglītībā klases audzinātāja stundām;
  • Idejas pedagogu sadarbības iespējām u.c.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2021. gada 12. marts. Vietu skaits  ierobežots! 

Apstiprinājumu līdzdalībai projektā saņemsiet savā e-pastā līdz 2021. gada 15. martam.