Kontakti

Kuldīgas novada Sporta skola

Tālrunis: + 371 63321942
Fakss : + 371 63321949
E-pasts: kuldiga.sp.skola@inbox.lv
Dzirnavu 13, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301

Rekvizīti:

Maksātājs:
Kuldīgas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000035590

Baznīcas iela 1, Kuldīga LV-3301

Banka: A/S "SEB Banka", Kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV26UNLA0011001130401

Adrese

Tālrunis: + 371 63321942
Fskss : + 371 63321949
E-pasts: kuldiga.sp.skola@inbox.lv
Dzirnavu 13, Kuldīga, LV-3301