Dzīvot Latvijā - 3

Dzīvot Latvijā - 3

Kopš 2012.gada decembra Izglītības attīstības centrs īsteno projektu "Dzīvot Latvijā 3". Šis ir jau ceturtais IAC projekts Eiropas Trešo valstu valsts piederīgo integrācijas fonda projektu programmu ietvaros, tajā IAC trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri nesen pārcēlušies uz dzīvi Latvijā, piedāvā integrācijas programmu par valsti, iedzīvotājiem, politisko, sociālo, saimniecisko un kultūras dzīvi. Projekta laikā tiks īstenota mācību un praktiskās aktivitātes, interešu klubi - ekskursijas, latviešu valodas atbalsta grupas utml. pasākumi - par tiem turpmāk lasiet šajā sadaļā.

Plašāka informācija par projektu pieejama arhīvā >>