Aicinām apmeklēt latviešu valodas atbalsta kluba nodarbības IAC

Aicinām apmeklēt latviešu valodas atbalsta kluba nodarbības IAC

31/07/2019

Šī gada 15.maijā projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu (2.posms)" darbu uzsāka Latviešu valodas atbalsta klubs, kurā paredzētas 15 nodarbības  (kopā 30 stundas). Aktivitātes mērķis ir dot iespēju kursantiem nostiprināt prasmi runāt latviešu valodā, diskutējot par Latvijā aktuāliem un sev interesējošiem tematiem.

luba dalībnieki nodarbībās virtuāli ir apceļojuši Latviju un iepazinuši nozīmīgākās kultūrvēsturiskās vietas un skaistākos dabas objektus Latgalē. Zemgalē, Kurzemē un Vidzemē,   dalījušies pieredzē par saviem ceļojumiem, iepazinuši viens otra vaļasprieku, iepazīstinājuši ar svētku svinēšanas tradīcijām savā ģimenē un tautā.
Jāatzīst, ka vasarā, kad lielākā daļa cilvēku laiku velta atpūtai, nevis mācībām, interese par dalību Latviešu valodas atbalsta klubā nav tik liela, kā tika sagaidīts, jo šī aktivitāte tika plānota tieši kursantu iniciatīvas dēļ. Tomēr cilvēki, aptuveni 15 katru trešdienu, kuri atrod laiku, lai piedalītos, atzīst:

  • Nāku ar prieku, ir interesanti.
  • Piedalos, jo gribu iemācīties brīvi runāt latviešu valodā.
  • Mācos latviešu valodu, jo gribu palīdzēt mācībās mazbērniem.
  • Piedalos, jo vēlos nokārtot naturalizācijas eksāmenu.
  • Mācos latviešu valodu, jo vēlos sazināties ar kaimiņiem un draugiem latviešu valodā, utml. 

Ja ir interese, nāciet! Šī Latviešu valodas atbalsta kluba nodarbības notiks līdz 21. augustam: tiekamies katru trešdienu no plkst. 15.00 līdz 16.30. Dzirnavu ielā 34A - 8, Izglītības attīstības centra telpās! 

Iemācīties latviešu valodu nav vienkārši, īpaši, ja dzimtajā valodā nesaskaramies ar tik plašu un detalizētu gramatikas sistēmu, galotņu un laiku maiņām, kā arī latīņu burti un to rakstība ir sveša, vai  dzimtās (un citu zināmās) valodas skaņu sistēma ir atšķirīga. Tāpēc nereti, mācoties valodu 120 stundu kursos, ko projekta ietvaros piedāvājam trešo valstu valstspiederīgajiem Latvijā, latviešu valodai jāvelta vēl papildus stundas un jāizmanto  iespējas valodas praktizēšanai ikdienā. Valodas klubu šobrīd apmeklē cilvēki ar priekšzināšanām, kas kursu programmu jau apguvuši, mācās šobrīd, vai uzsāks mācības grupās rudenī vai ziemā. 

Septembrī atkal tiks dota iespēja iesaistīties  nākamā  kluba aktivitātēs, norises laiku vēl precizēsim.

IMG 4567foto

LV karog6

Projekts (Nr.PMIF/6/2018/2/02) tiek īstenots no 2019.gada 1.janvāra līdz 2020.gada 31.decembrim Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.