Turpinās latviešu valodas mācības iebraucējiem Latvijā

Turpinās latviešu valodas mācības iebraucējiem Latvijā

10/04/2018

Ar intensīvu sešu latviešu valodas grupu mācību darbu ir sācies projekta "Dzīvoju Latvijā - mācos latviešu valodu" otrais gads. No 2018. gada janvāra mācības A un B valodas līmeņa grupās uzsāka vairāk kā 110 trešo valstu valstspiederīgie. 

Visvairāk mācīties gribētāju ir iesācēju jeb A valodas līmeņa grupās - tādas šajā pavasarī piedāvājam četras ar iespējām mācīties valodu gan pa dienu, gan darba dienu vakaros un sestdienās. Cenšamies piedāvāt dažādas iespējas apgūt valodu,  respektējot kursantu vajadzības pretī sagaidot aktīvu un ieinteresētu mācību darbu. Nereti cilvēki izmanto iespēju pieteikties apgūt valodu bez maksas, taču regulāram mācību darbam nav gatavi.

Kopumā iespējams apgūst 120 stundu mācību kursu, kas ilgst 3-4 mēnešus. IAC grupās mācās arī trešo valstu pilsoņi, kas latviešu valodu jau mācījušies iepriekš, līdz ar to tagad papildina savas zināšanas un prasmes A2 vai B1 līmenī. Kopā mācīšanās iebraucējiem mūsu valstī sniedz ne tikai iespēju apgūt latviešu valodas prasmes, kas nepieciešamas ikdienā un darbā, bet arī veidot savstarpējos kontaktus ar citiem kursantiem, tādējādi paplašinot savu paziņu loku un iegūstot vairāk pieredzes dzīvei svešā valstī. Vairāku valodas grupu kursanti turpina tikties un sazināties pēc valodas mācību beigām. 

Pirmās 2018.gada grupas noslēdzas aprīļa vidū un beigās, kad visi tie, kas sagatavojušies, kārto IZM VISC organizēto valsts valodas prasmes pārbaudi, lai saņemtu valodas prasmes līmeni apliecinošu sertifikātu. 

Nākamās grupas latviešu valodas apguvei piedāvāsim jūnija sākumā. Šiem kursantiem būs iespēja mācīties latviešu valodu (120 stundas) līdz augusta beigām.

Novēlam veiksmi mācībās un ceram uz labiem rezultātiem valodas prasmes pārbaudēs! 

Foto