Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai

Pieteikums

Aprobācijas kopsavilkuma veidlapa 2018.gada rudens

IK Medijpratiba