Pieteikšanās kursiem par vērtībizglītību septembrī/oktobrī

Pieteikšanās kursiem par vērtībizglītību septembrī/oktobrī

30/08/2018

 Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā (36 h) 

(programma tik īstenota Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma Nr. IZM 2018/6 ietvaros) 

Izglītības  attīstības centrs (IAC) Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma ietvaros 2018. gadā  īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu “Vērtību dimensija kompetenču pieejas īstenošanā mācību un audzināšanas darbā”

Programmas mērķi

  • Paaugstināt vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu profesionālo kompetenci izglītojamo vērtību dimensijā kompetenču pieejas izmantošanā mācību un audzināšanas darbā
  • Sniegt metodisku un saturisku atbalstu pedagogiem kompetenču pieejas prioritāro vērtību/tikumu veicināšanai izglītības iestādēs

Programmas saturs:

  • Vērtību un tikumisko īpašību veidošana mācību un audzināšanas darbā
  • Metodiskās pieejas kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanai
  • Medijpratība dažādās mācību satura jomās: praktiski darbības piemēri noteiktu rezultātu sasniegšanai
  • Vērtībās balstīta pilsoniskā un patriotiskā audzināšana: patriotisma, valstiskuma apziņas un cieņas pret daudzveidību jautājumi audzināšanas darbā
  • Starpdisciplināra pieeja vērtību dimensijas īstenošanā

Septembra Rīgas grupas norises laiks:
2018. gada 25. septembris,  4. 18. un 22. oktobris no 10.00 – 17.00

Norises vieta un adrese: Dzirnavu iela 34 a-8, Rīga (IAC  birojs)

Interesentus aicinām pieteikties,  zvanot uz IAC pa tālruni 67503730.  Vietu skaits ierobežots.